Tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa žien nesmieme vynechať

Ilustračný obrázok k MDŽ. Vector by www.freepik.com
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien EU-OSHA (Európska agentúra pre BOZP) vyzýva na ochranu žien pred rakovinou z povolania
8. marca 2022
Diskusie organizované z NP PERD
14. marca 2022

Tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa žien nesmieme vynechať

MDŽ 2022

Navzdory hrozným udalostiam, ktorým čelia naši susedia na Ukrajine, si musíme a chceme pripomenúť silu a odvahu žien a dievčat.

Práve ony teraz bojujú o záchranu civilizácie, ako ju poznáme, keď chránia svoje rodiny a bojujú so zbraňami v rukách proti okupantom. Práve ony organizujú pomoc pre svoje rodiny utekajúce z vojnou zasiahnutej krajiny. Matky, vojačky, učiteľky, vedkyne, umelkyne, študentky, robotníčky, lekárky. Silné, odvážne, solidárne, rebelujúce, nevzdávajúce sa…

Myslíme na vás každým dňom a veríme v skoré ukončenie vojny a násilia. Mier Ukrajine! Sláva ukrajinským ženám a dievčatám!

8. marec vyhlásila Organizácia Spojených národov v roku 1975 za pamätný deň, kedy oslavujeme medzinárodnú solidaritu a spoluprácu žien, ktoré bojujú za rovnoprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj.

Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow 8.3.2022 #IWD2022

Hoci sme si mysleli, že po ohrození celosvetovou pandémiou ochorenia Covid-19 budeme môcť hovoriť o tohtoročnej téme UN Women, ktorou je „Rodová rovnosť dnes pre udržateľný zajtrajšok“, na Slovensku je pre nás momentálne najdôležitejšou témou mier a bezpečie žien a dievčat.

Požadujeme dôstojný život pre všetky ženy a ich deti, chceme, aby na úteku pred vojnovým konfliktom sa ženám dostalo adekvátnej pomoci a ochrany pred diskrimináciou a sexuálnym násilím.

Žiaľ, ženy a dievčatá na Slovensku i vo svete aj v roku 2022 čelia problémom, ako sú:

  • partnerské a sexuálne násilie doma i na pracovisku,
  • rodové stereotypy,
  • sexizmus,
  • porušovanie reprodukčných práv žien,
  • nedostatočná reprezentácia v politike a verejnom živote,
  • nespravodlivé ohodnotenie práce v zamestnaní,
  • neplatená práca v domácnosti,
  • viacnásobná diskriminácia na základe etnicity, sexuálnej a rodovej identity či zdravotného znevýhodnenia.
Rodové aspekty súčasného sveta - online diskusia 8.3.2022

Aj o týchto problémoch žien a ako ich môžeme riešiť, bude na dnešnej online diskusii hovoriť naša kolegyňa, analytička a výskumníčka Jana Jablonická-Zezulová s Milotou Sidorovou z Metropolitného inštitútu Bratislava. Podrobnosti o podujatí Rodové aspekty súčasného sveta nájdete tu: https://www.facebook.com/events/283745130546582

Tešíme sa na Vašu účasť!

K tohtoročnému MDŽ Vám odporúčame prečítať aj materiály, ktoré publikoval Európsky parlament:

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/medzinarodny-den-zien-2022/20220218STO23627/medzinarodny-den-zien-2022-lepsia-buducnost-pre-zeny-po-pandemii-covid-19

Vyhlásenie pri príležitosti MDŽ vydala aj Rada Európy:

https://www.coe.int/en/web/portal/-/international-women-s-day-breakthebias-starts-with-men

Náš kolega analytik a výskumník Andrej Kuruc odpovedal na otázky ohľadne platovej diskriminácie žien v tomto rozhovore: https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/619237-expert-na-rodovu-rovnost-platy-vo-firme-ako-tabu-prehlbuje-to-diskriminaciu-eu-ide-tajnosti-zrusit/

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.