Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien EU-OSHA (Európska agentúra pre BOZP) vyzýva na ochranu žien pred rakovinou z povolania

IVPR logo
IVPR v médiách – marec 2022
7. marca 2022
MDŽ 2022
Tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa žien nesmieme vynechať
8. marca 2022

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien EU-OSHA (Európska agentúra pre BOZP) vyzýva na ochranu žien pred rakovinou z povolania

Ilustračný obrázok k MDŽ. Vector by www.freepik.com

Milióny ľudí na celom svete si 8. marca pripomínajú Medzinárodný deň žien. Tento deň poskytuje príležitosť poukázať na podporu rovnosti žien a vyzdvihnúť dosiahnuté úspechy.

EU-OSHA chce v prebiehajúcom roku upriamiť pozornosť na rodové rozdiely na pracovisku, pričom sa zameriava na riziká rakoviny súvisiacej s výkonom z povolania u žien. Ženy často pracujú v odvetviach služieb ako upratovacie služby či služby zdravotnej starostlivosti, v ktorých môže dochádzať k expozícii škodlivým vplyvom, pričom tieto údaje zatiaľ nie sú dostatočne zastúpené vo výskumných štúdiách. Aj v rámci rovnakého odvetvia môžu byť ženy poverené vykonávaním iných úloh ako muži a ich expozícia môže zostať bez povšimnutia. Okrem toho môže ženské telo reagovať na expozíciu inak ako telo muža.

Na konferencii francúzskeho predsedníctva EÚ 7. – 8. marca 2022 Acting on occupational cancers: for more effective prevention (Opatrenia v oblasti rakoviny z povolania v záujme účinnejšej prevencie) prispeje agentúra EU-OSHA k odbornej diskusii o riziku rakoviny z povolania u žien a kombinovanej expozícii. Cieľom tejto konferencie je zvýšiť informovanosť o rizikách vyplývajúcich z vystavenia karcinogénnym látkam najmä v MSP a umožniť výmenu osvedčených postupov medzi expertmi, odborníkmi na prevenciu a sociálnymi partnermi. Koná sa v rámci iniciatívy Plán opatrení proti karcinogénom a nadväzuje na Európsky plán na boj proti rakovine.

Pozrite si aj webové sekcie o rakovine z povolania a o ženách a BOZP.

Pozrite si video Rakovina u žien.

Spracovala: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., výskum v oblasti BOZP a pracovných podmienok

Obrázok: www.freepik.com