Výzva na vyplnenie dotazníka – starostlivosť o deti

IVPR logo
IVPR v médiách – jún 2021
9. júna 2021
Upútavka na Prvý registračný týždeň rodín v bytovej núdzi v Košiciach (Nadácia DEDO)
Prinášame prvé zistenia z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach
14. júna 2021

Výzva na vyplnenie dotazníka – starostlivosť o deti

Ilustračný obrázok - grafika zobrazujúca ženu s množstvom povinností

Venujte nám, prosím, niekoľko minút svojho času a vyplňte dotazník pre rodičov, ktorí vychovávajú minimálne jedno dieťa do veku 8 rokov.

Zaujíma nás, aké formy starostlivosti rodičia v SR využívajú pri výchove detí, s akými prekážkami sa stretávajú pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života a ako to vplýva na ich účasť na trhu práce.

Dotazník je úplne anonymný. Výskum realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny s cieľom odporučiť opatrenia na zlepšenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností žien a mužov s deťmi na Slovensku.

Dotazník môžete vyplniť tu: https://www.survio.com/survey/d/D3U3B1V1X3A9L0C4I

Výskumný tím IVPR ďakuje za Vašu účasť na dotazníkovom prieskume!

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.