Sexuálne obťažovanie na vysokých školách alebo na pracovisku – ako ďalej? Ponuka bezplatného online vzdelávania

IVPR logo
IVPR v médiách – február 2021
5. februára 2021
Ilustračný obrázok - študentka sediaca na zemi
Sexuálne obťažovanie na slovenských vysokých školách (Tlačová správa)
12. februára 2021

Sexuálne obťažovanie na vysokých školách alebo na pracovisku – ako ďalej? Ponuka bezplatného online vzdelávania

Ilustračný obrázok - študentka

V súvislosti s aktuálnou kampaňou proti sexuálnemu obťažovaniu na vysokých školách ponúka Inštitút pre výskum práce a rodiny a webportál Toto je rovnosť odborné online vzdelávanie k témam súvisiacim s rodovou rovnosťou a prevenciou sexuálneho obťažovania na vysokých školách i na pracovisku.

Vzdelávanie je bezplatné a šité na mieru školám, organizáciám i zamestnávateľom, ktorí oň prejavia záujem za účelom zlepšenia svojich interných politík v rámci svojich organizácií a vzdelávacích inštitúcií.

Poskytujeme bezplatné online vzdelávanie vedené odborníkmi a odborníčkami z výskumného i akademického prostredia, ktoré zahŕňajú tieto oblasti:

  • Rodové stereotypy na pracovisku/škole a riešenie diskriminácie
  • Dopady sexuálneho obťažovania a možnosti riešenia v organizáciách
  • Východiská rodovej rovnosti na trhu práce a a na školách

Cieľom týchto vzdelávacích blokov je zvýšiť citlivosť a porozumenie problematike sexuálneho obťažovania na vysokých školách a/alebo na pracovisku a poskytnúť zúčastneným zamestnankyniam, zamestnancom a študujúcim možnosť hlbšie porozumieť princípom antidiskriminácie a rodovej rovnosti a zvýšiť povedomie o obťažovaní v spoločnosti.

Predpokladaná dĺžka jednotlivých online seminárov je 1-3 hodiny. V prípade potreby majú školy/zamestnávatelia možnosť absolvovať i viacero seminárov z ponuky.

Z dôvodu citlivosti tejto témy sa jednotlivé semináre organizujú individuálne podľa potrieb škôl a zamestnávateľov, ktorí o vzdelávanie prejavia záujem.

Obsah jednotlivých seminárov je možné prispôsobiť potrebám žiadateľa a zamerať ich buď na zamestnancov/zamestnankyne, alebo na študentov/študentky.

Všetky online semináre sú bezplatné.

Ak máte záujem zorganizovať vo vašej organizácii online vzdelávanie alebo dostať viac informácií k ponuke vzdelávania, prosím kontaktujte zodpovednú osobu:

Sára Činčurová M.A.

analytička/výskumníčka v oblasti rodovej rovnosti

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Špitálska 25, 27

812 41 Bratislava

Mail: sara.cincurova@ivpr.gov.sk

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.