Aktivity Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie – tlačové správy

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie - volajte bezplatne 0800 212 212 a píšte na linkaprezeny@ivpr.gov.sk
Dáta potvrdili, že násilie na ženách počas koronakrízy výrazne stúplo – tlačová správa
18. júna 2020
Aktivity Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie – diskusie
29. júna 2020

Aktivity Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie – tlačové správy