Aktivity Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie – tlačové správy

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie - volajte bezplatne 0800 212 212 a píšte na linkaprezeny@ivpr.gov.sk
Dáta potvrdili, že násilie na ženách počas koronakrízy výrazne stúplo – tlačová správa
18. júna 2020
Aktivity Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie – diskusie
29. júna 2020

Aktivity Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie – tlačové správy

Úvodná tlačová správa

Deň rovnosti v odmeňovaní (Tlačová správa)

Spoluprácou proti diskriminácii (Tlačová správa a memorandum o spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva)

Policajti vyškolení na odbornú pomoc obetiam násilia (Tlačová správa)

Kampaň Zastavme násilie na ženách (Tlačová správa)

Oslavujeme storočie voľby pre ženy (Tlačová správa)

V čase koronakrízy spájame sily pre riešenia pomoci a podpory žien zažívajúcich násilie (Tlačová správa)

Dáta potvrdili, že násilie na ženách počas koronakrízy výrazne stúplo (Tlačová správa)

Násilie na ženách a v rodinách verejnosť nahlasovala viac v období pandémie koronavírusu (Tlačová správa)

22. október – Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov (Tlačová správa)

Začína sa kampaň Zastavme násilie na ženách 2020 (Tlačová správa)

Sexuálne obťažovanie na slovenských vysokých školách (Tlačová správa)

Rozhodovanie súdov týkajúce sa ochrany záujmov a bezpečia maloletého dieťaťa musí zohľadňovať aj ochranu žien a detí pred násilím (Tlačová správa)

Poznáte hodnotu ženského eura? V roku 2021 je to 81,6 centa. Neplatená práca žien v domácnosti situáciu v SR ešte viac zhoršuje (Tlačová správa)

Zastavme násilie na ženách hneď teraz! (Tlačová správa)

Vysoké školy by mali prijať opatrenia proti sexuálnemu obťažovaniu (Tlačová správa)

Prieskum potvrdil, že so sexuálnym obťažovaním sa stretla viac ako polovica slovenskej populácie a viac ako dve tretiny žien (Tlačová správa)

Dnes si pripomíname Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov – hoci dáta naznačujú zlepšenie, ide skôr o stagnáciu (Tlačová správa)

Spoločne môžeme násilie na ženách zastaviť. Ženy a dievčatá sa v spoločnosti musia cítiť v bezpečí a rešpektované (Tlačová správa)

Medzinárodný deň (obhajoby práv) žien pripomína, čo všetko ešte ženám k dosiahnutiu skutočnej rovnosti v spoločnosti chýba (Tlačová správa)

Od 1. novembra do konca roka pracujú ženy na Slovensku v porovnaní s mužmi zadarmo (Tlačová správa ku Dňu rovnosti v odmeňovaní žien a mužov 2023)