Zastavme násilie na ženách hneď teraz! (Tlačová správa)

Logo EÚ - European Data Protection Supervisor - EDPS
Návrat zamestnancov na pracovisko: nová príručka EDPS (European Data Protection Supervisor)
16. novembra 2021
Ilustračné foto - respirátor KN95
Informácia o používaní respirátorov na prekrytie horných dýchacích ciest na pracoviskách
25. novembra 2021

Zastavme násilie na ženách hneď teraz! (Tlačová správa)

Osobnosti držiace transparent kampane Zastavme násilie na ženách (v strede Zuzana Čaputová)

Bratislava, 24. 11. 2021Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) realizuje tretí ročník kampane za odstránenie násilia na ženách a pridáva sa tak k celosvetovej iniciatíve OSN.

Kampaň Zastavme násilie na ženách 2021 sa začína 25. novembra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách a trvá do 10.decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv. Počas týchto 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienému násiliu vyjadrujú mimovládne organizácie, verejné a štátne inštitúcie, ako aj osobnosti kultúrneho, spoločenského a politického života jednoznačné odmietnutie všetkých foriem násilia, ktoré zažívajú dievčatá a ženy na celom svete. Organizácia Spojených národov si za farbu kampane zvolila oranžovú farbu, ktorá má symbolizovať svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá, ktoré zažili násilie. Zároveň ňou upozorňuje, že násilie na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších prípadov porušovania ľudských práv na svete a ohrozuje slobodu, bezpečie a dôstojnosť miliónov dievčat a žien. Slogan tohtoročnej kampane je Orange the world: End violence against women now! / Zafarbime svet na oranžovo: Zastavme násilie na ženách hneď teraz!

V náročnom roku boja s pandémiou COVID-19 sa KMC podarilo získať väčšiu podporu inštitúcií, organizácií, ako aj osobností kultúrneho a verejného života. Najmä v Bratislave zobrali tento rok výzvu OSN vážne a viaceré inštitúcie podporia výzvu kampane osvetlením významných budov. Symbolickou oranžovou farbou budú večer 25. 11. 2021 osvetlené tieto budovy:  Prezidentský palác, Primaciálny palác, Klarisky, Palugyaov palác, nová budova Slovenského národného divadla ako aj budova Holandskej ambasády a Kultúrny inštitút Rakúskeho veľvyslanectva.

Už tradične kampaň podporil bratislavský magistrát a primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo a pripojila sa aj bratislavská župa pod vedením Juraja Drobu. Po prvýkrát kampaň podporili aj mestá Banská Bystrica, Žilina a Nitra. V meste Trnava sa večer rozžiari radnica na oranžovo.

Významnou podporovateľkou kampane je aj hlava štátu, prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa téme násilie na ženách a venuje dlhodobo a zdôrazňuje dôležitosť špecializovaných služieb dostupných pre ženy a deti zažívajúce násilie.

Veľkou posilou pre kampaň je aj podpora 22 zahraničných veľvyslanectiev, pôsobiacich v SR. Koordinačno-metodické centrum oceňuje, že výzvu kampane zdieľajú aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Ministerstvo školstva a Akadémia Policajného zboru SR pod vedením rektorky Lucie Kurilovskej. Ku kampani sa opäť pridala aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, splnomocnenkyňa pre rómske komunity Andrea Bučková, riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová a riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch Mária Vargová. Je veľmi dôležité, že kampaň podporili aj vysoké školy, ako napríklad Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK. Vážime si takisto účasť významných kultúrnych inštitúcií v kampani – Slovenské národné divadlo a Slovenská národná galéria sa pridali tento rok po prvýkrát.

V galérii podporovateliek a podporovateľov kampane pribúdajú aj predstaviteľky a predstavitelia mimovládnych organizácií, ktoré dlhodobo pomáhajú ženám zažívajúcim násilie zvládať ich náročné životné situácie a umožnujú im návrat do života v bezpečí a dôstojnosti. Fotografie osobností, ktoré odmietajú násilie na ženách, budú zverejnené na sociálnych sieťach a na webovej stránke: https://www.zastavmenasilie.gov.sk/aktuality-1/

Slávnostné otvorenie kampane sa uskutoční vďaka podpore Divadla Pavla Orzságha Hviezdoslava a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Pôvodne naplánované uvedenie hry Opatruj sa, Júlia! z cyklu Anómia 21 muselo byť kvôli lockdownu zrušené.

Foyer DPOH však bude hostiť diskusiu s názvom NIKDY TO NIE JE JEJ VINA práve v deň začatia kampane, dňa 25. 11. 2011 o 18:30.  O násilí páchanom na ženách a domácom násilí sa budú zhovárať: výkonná riaditeľka Poradenského Centra Nádej Adriana Havašová, spisovateľka Uršuľa Kovalyk, vedúca manažérka KMC Barbora Burajová, herečka DPOH Zuzana Vačková, herec DPOH Juraj Bača a advokát Matúš Kanis. Diskusia bude prístupná online vďaka spolupráci BKIS a Denníka N. Viac o tejto udalosti tu: https://ivpr.gov.sk/nikdy-to-nie-je-jej-vina-pozvanka-na-verejnu-diskusiu/

Záverečným podujatím kampane bude online diskusia s názvom Vzdelávanie k ľudským právam ako prevencia násilia, ktorá sa uskutoční 10. 12. 2021, na záver 16 dní aktivizmu v spolupráci KMC so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva.

Verejnosť sa môže do kampane pridať zdieľaním výzvy Zastavme násilie na ženách umiestnením tematického rámčeka na svoju profilovú fotku na Facebooku, či zdieľaním informácií o situácii a potrebách žien zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a rodinách, ktoré budeme postupne zverejňovať.

Prečo je potrebné kampaňou, vzdelávaním, kultúrnymi podujatiami upozorňovať na situáciu žien a dievčat zažívajúce násilie?

• Každá piata žena  na Slovensku zažila násilie od svojho súčasného alebo bývalého partnera

• Po pätnástich narodeninách zažije násilie v rodine každá štvrtá žena

• Len 15 % žien sa s prežívaným násilím obrátilo na políciu, 13 % vyhľadalo psychologické služby

Barbora Burajová, právnička a vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách uviedla: „Vyhlásením núdzového stavu a súvisiacich obmedzení sa opakuje situácia z minulého roka, keď mali ženy zažívajúce násilie a ich deti významne obmedzené možnosti podpory. Je paradoxom, že opatrenia potrebné na ochranu spoločnosti a obyvateľstva pred ochorením COVID 19 súčasne zhoršujú situáciu žien, ktoré zostávajú v domácnostiach uzatvorené s násilníkom. Oceňujem, že vláda tentoraz myslela na krízové situácie a zahrnula možnosť presúvania sa do zariadení sociálnych služieb a cestu späť do výnimiek zo zákazu vychádzania.

Nie všetky ženy však tieto služby môžu využiť, často preto, že by sa tým vystavili ešte vyššiemu ohrozeniu alebo z kapacitných dôvodov zariadení. Preto v tomto čase ešte viac vnímajme, čo sa okolo nás deje, ponúknime porozumenie, psychickú podporu a informácie o prostriedkoch riešenia.“

Počet hovorov na bezplatnú nonstop Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212 sa v roku 2020 zvýšil o 49 % v porovnaní s rokom 2019. V roku 2021 nárast volaní pokračoval a zatiaľ stúpol o ďalších 11 % roku 2020“, informovala Mária Víteková, vedúca NLŽ. Odborne vyškolené poradkyne NLŽ očakávajú v tomto období zvýšený počet hovorov od žien i verejnosti a sú na ne pripravené. Ženy zažívajúce násilie, ako aj svedkovia násilia, sa môžu na poradkyne obrátiť aj prostredníctvom e-mailu: linkaprezeny@ivpr.gov.sk.

Ako spoločnosť musíme hľadať spôsoby, ako pomôcť ženám a dievčatám, ktoré čelia týraniu, obťažovaniu a násiliu v partnerských vzťahoch. Každý a každá z nás, ktorí takúto ženu poznáme, sa môže zamyslieť, ako jej pomôcť. Dať jej najavo, že sme tu pre ňu, ak by nás potrebovala. Dať jej vedieť o tom, že odborná pomoc existuje a je stále dostupná. Pretože – nikdy to nie jej vina.

Viac informácií o rodovo podmienenom a domácom násilí nájdete na  https://www.zastavmenasilie.gov.sk/ a na facebookovej stránke Koordinačno-metodického centra https://www.facebook.com/kmcrpn/

Kľúčové slová: #zastavmenasilie #nikdytoniejejejvina #nemlčme #orangetheworld #linkapreženy

Kontaktná osoba pre médiá: Mgr. Viera Böttcher, manažérka komunikácie Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, Inštitút pre výskum práce a rodiny,

tel. +421 902138962, e-mail: viera.bottcher@ivpr.gov.sk

Činnosť Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách Inštitútu pre výskum práce a rodiny a nonstop fungovanie Národnej linky pre ženy je financované zo zdrojov národného projektu „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie”, ktorý realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk

3 logá: MPSVR SR, EÚ - ESF/EFRR, OPĽZ