Návrat zamestnancov na pracovisko: nová príručka EDPS (European Data Protection Supervisor)

Pozvánka na diskusiu Nikdy to nie je jej vina 25.11.2021
Nikdy to nie je jej vina (pozvánka na verejnú diskusiu)
16. novembra 2021
Osobnosti držiace transparent kampane Zastavme násilie na ženách (v strede Zuzana Čaputová)
Zastavme násilie na ženách hneď teraz! (Tlačová správa)
25. novembra 2021

Návrat zamestnancov na pracovisko: nová príručka EDPS (European Data Protection Supervisor)

Logo EÚ - European Data Protection Supervisor - EDPS

Vedeli ste, že 9. 8. 2021 bola zverejnená nová príručka EDPS (European Data Protection Supervisor), ktorá sa venuje návratu zamestnancov na pracovisko?

Hneď na úvod uvádzame, že príručka je určená pre zamestnávateľov, ktorí sú buď inštitúcie, orgány alebo agentúry EÚ (EUI). Závery EDPS však vychádzajú zo všeobecných princípov a preto ich analogicky môžeme aplikovať aj na bežného zamestnávateľa.

Pýtať sa alebo sa nepýtať?

Nepýtať.

Všeobecnú povinnosť zamestnávateľa zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (platí aj na Slovensku v zmysle zákona o BOZP), ktorou by sa takáto otázka mohla dať právne ošetriť, EDPS nepovažuje za dostatočný právny základ pre spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia.

Mimo ochrany osobných údajov môže takáto otázka zamestnávateľa podľa EDPS zároveň:

  • narušiť právo zamestnanca na ochranu súkromného života;
  • narušiť princíp dobrovoľnosti očkovania;
  • narušiť princíp slobody jednotlivca urobiť informované rozhodnutie o vlastnej lekárskej starostlivosti;
  • vyvolať riziko diskriminácie.

Príručka ďalej rozoberá aj využívanie antigénových testov na pracovisku a požadovanie Európskych digitálnych COVID certifikátov. 

Zhrnuté dvomi vetami:

Využitie testov/požadovanie certifikátov nie je úplne vylúčené, avšak každý z týchto krokov musí byť odôvodnený okolnosťami (vysoká expozícia, epidemiologická situácia, a pod.) a použitý až po tom, ako nebolo možné použiť menej invazívne prostriedky ochrany zdravia (napr. homeoffice, anonymizované agregované údaje). 

Takéto konanie zamestnávateľa musí zároveň vychádzať zo striktne nastavených interných pravidiel (napr. bezpečnosť údajov, periodicita, pravidelné prehodnocovanie situácie). 

Celú príručku s ďalšími detailmi si môžete prečítať tu:

https://edps.europa.eu/system/files/2021-08/21-08-09_guidance_return_workplace_en_0.pdf

Vypracovala RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., výskum v oblasti BOZP a pracovných podmienok