Oslavujeme storočie voľby pre ženy (tlačová správa)

IVPR logo
IVPR v médiách – február 2020
25. februára 2020
Titulná strana: Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov. I. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2019)
Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov. I. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2019)
2. marca 2020

Oslavujeme storočie voľby pre ženy (tlačová správa)

Upútavka: 100 rokov volebného práva žien v Československu - verejná diskusia

Bratislava, 27.2.2020 – V sobotu 29. februára, kedy si občianky a občania Slovenska opäť uplatnia svoje volebné právo, si zároveň pripomenieme výnimočné výročie –  získanie volebného práva pre československé ženy. V tento deň totiž uplynie presne 100 rokov, odkedy ženy v Československu mohli prvýkrát pristúpiť k volebným urnám a zároveň mohli byť zvolené ako zástupkyne ľudu do parlamentu.

„Nová československá republika sa prihlásila k hodnotám demokracie a rovnosti pre všetkých občanov a teda aj všetky občianky. Reflektovala zároveň skúsenosť s národnostným útlakom Čechov a Slovákov, a deklarovala vo svojej ústave politické a kultúrne práva pre všetky menšiny žijúce na území nového štátu. Na svoju dobu to nebola samozrejmosť,“ uviedla riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR), sociologička Silvia Porubänová.

IVPR si toto výročie bude pripomínať po celý rok sériou vzdelávacích podujatí a kampaňou „Storočie voľby“ prostredníctvom sociálnych médií. Cieľom je pripomenúť si nielen 100. výročie volebného práva žien, ale zviditeľniť výsledky práce mnohých žien, ktoré si ho vybojovali a angažovali sa ako občianske aktivistky a priekopníčky, autorky učiteľky, publicistky a spisovateľky, vedkyne, osvetové pracovníčky a samozrejme – političky. „To neboli len odvážne ženy, ktoré vystúpili za svoje práva. Boli to najmä vzdelané ženy, ktoré si priali inú budúcnosť pre svoje dcéry. Takú budúcnosť, v ktorej sa k ľuďom nepristupuje odlišne na základe pohlavia či iného určenia, ale výlučne na základe hodnoty ľudskej dôstojnosti,“ dopĺňa historička a analytička IVPR, Jana Jablonická-Zezulová.

Komunikačná manažérka IVPR Viera Böttcher vysvetľuje: „Inštitút pre výskum práce v spolupráci s partnermi zorganizuje počas roka 2020 niekoľko osvetových aktivít zameraných na pripomenutie si tohto historického medzníka pre ženy v našom regióne. Je zároveň mementom, pripomínajúcim, že úsilie žien o dosiahnutie občianskej a politickej rovnoprávnosti, začaté pred viac ako 100 rokmi, ešte neskončilo. Obhajoba ľudských práv, dôstojnosti a autonómie žien na Slovensku si totiž vyžaduje našu plnú pozornosť a bez občianskeho aktivizmu by boli ohrozené.“

Najbližšie podujatia IVPR, oslavujúce storočnicu volebného práva pre ženy:

  • Verejná diskusia „100 rokov volebného práva žien“ organizovaná v spolupráci s MPSVR SR. Diskutujú Magda Vášaryová, Zora Bútorová a Jana Jablonická Zezulová, moderuje Katarína Strýčková. Coworking Cvernovka, Račianska 78, Bratislava, 28.2.2020 o 10:00. Podujatie bude mať LIVE stream na Denníku N, https://www.facebook.com/events/395954581270466/
  • Verejná diskusia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien: „Prečo je žien stále málo? 100 rokov volebného práva žien a voľby 2020“. Diskutujú Oľga Gyarfášová, Dagmar Kusá a Matúš Slobodník, moderuje Veronika Valkovičová. klub pod lampou, Partizánska 2, Bratislava, 9.3.2020 o 17:00. Podujatie bude mať LIVE stream na facebookovej stránke časopisu tyzden.

V roku 2020 IVPR pripravuje:

  • Kampaň o volebnom práve žien a o ženách, čo sa oň zaslúžili, bude prebiehať na sociálnych sieťach Facebook a Instagram pod názvom „Storočie voľby“. Facebooková stránka
  • Výstavu a pôvodný dokumentárny film mapujúce úsilie žien za ľudské, občianske, politické a sociálne práva a s tým spojené ďalšie sprievodné akcie.

Kľúčové slová: #storocievolby #100rokov #volebnepravo #zenyvolia #feminizmus #silnezeny

Kontakt pre médiá: Mgr. Viera Böttcher, manažérka komunikácie národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, Inštitút pre výskum práce a rodiny, tel. +421 917 962 234, email: viera.bottcher@ivpr.gov.sk

Kampaň na sociálnych sieťach, verejné diskusie, film a výstava sú financované zo zdrojov národného projektu „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, ktorý realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk