Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov. I. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2019)

Upútavka: 100 rokov volebného práva žien v Československu - verejná diskusia
Oslavujeme storočie voľby pre ženy (tlačová správa)
27. februára 2020
Diskusia - Prečo je žien stále málo? Upútavka
POZOR, ZMENA! Diskusia iba live stream! (Prečo je žien stále málo?)
5. marca 2020

Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov. I. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2019)

Titulná strana: Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov. I. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2019)

Výskumný projekt sa zameriava najmä na analýzu zamestnávania zahraničných pracovníkov ako celku v Slovenskej republike, s väčším dôrazom na cudzích pracovníkov z tretích krajín a ich pracovné podmienky a zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nelegálne zamestnávanie a nelegálnu prácu, a na kultúrne odlišnosti a možnosti komunikácie a sociálnej práce s cudzími pracovníkmi. Hlavným cieľom je napomôcť k presadzovaniu rovnakých podmienok, odstraňovania bariér, diskriminácie a znižovania pracovných úrazov a zvyšovanie celkovej úrovne pracovných podmienok zahraničných pracovníkov. Ide o 2-ročný výskumný projekt. Správa z výskumnej úlohy poskytuje analýzy podmienok zamestnávania, pobytu, pracovných podmienok a BOZP cudzích pracovníkov a možnosti komunikácie a odstraňovania bariér – jazykových či stereotypov.