Násilie na ženách a v rodinách verejnosť nahlasovala viac v období pandémie koronavírusu – tlačová správa

Titulná strana publikácie Právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete intervenčných tímov. Východisková analýza (Marián Filčík, 2020)
Právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete intervenčných tímov. Východisková analýza (Marián Filčík, 2020)
1. júla 2020
IVPR logo
IVPR v médiách – júl 2020
2. júla 2020

Násilie na ženách a v rodinách verejnosť nahlasovala viac v období pandémie koronavírusu – tlačová správa

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie - volajte bezplatne 0800 212 212 a píšte na linkaprezeny@ivpr.gov.sk

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie - volajte bezplatne 0800 212 212 a píšte na linkaprezeny@ivpr.gov.sk

Celkový počet hovorov na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie (NLŽ), ktorú zabezpečuje Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) za uplynulé tri mesiace, kedy sme na Slovensku mali vyhlásené mimoriadne opatrenia kvôli pandémii, sa v porovnaní s minulým rokom zdvojnásobil. Poradkyne pôsobiace na NLŽ, ako aj analytičky Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia považujú za jeden z dôvodov nahlasovania domáceho násilia aj zvýšenú medializáciu existencie násilia na ženách na Slovensku.

Celá tlačová správa tu