Aktivity Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie – diskusie

Aktivity Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie – tlačové správy
29. júna 2020
Titulná strana publikácie Právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete intervenčných tímov. Východisková analýza (Marián Filčík, 2020)
Právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete intervenčných tímov. Východisková analýza (Marián Filčík, 2020)
1. júla 2020

Aktivity Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie – diskusie

Diskusie organizované z NP PERD

25 rokov spoločne proti násiliu

Ponúkajú nám ruže, my potrebujeme rovnosť

Dohovoríme sa o ochrane žien pred násilím? (Diskusia)

Možnosť voľby pre rodinu – verejná diskusia

Platia aj vás ženským eurom?

Zastavme násilie na ženách – verejná diskusia 25.11.2019

100 rokov volebného práva žien v Československu – verejná diskusia

Prečo je žien stále málo? Diskusia

Ochrana žien pred násilím vo svetle súdnych rozhodnutí (online diskusia)

Kultúra mlčania: Sexuálne obťažovanie na vysokých školách (webinár a online diskusia)

Cesty k rovnosti v odmeňovaní žien a mužov (online diskusia ku Dňu rovnosti v odmeňovaní)

Iné diskusie

BEUYS WILL BE BEUYS #9: Nie! Nemusíš to vydržať! (Diskusia. Veronika Valkovičová), Goetheho inštitút, moderovala Alexandra Demetrianová, 5.11.2021

Diskusia | Dá sa bojovať proti násiliu na ženách bez rodovej rovnosti? (Zuzana Očenášová), euractiv.sk, 27.10.2021

Ep. 14 – Každý človek si zaslúži bezpečie a ochranu. Rodová diskriminácia a rod. podmienené násilie (Andrej Kuruc), podcast Bez modrín, Centrum Slniečko, 26.9.2021

Domáce násilie môže pokračovať len keď o ňom nehovoríme (Mária Víteková), TEDxBratislavaWomen, 31.8.2021

Aká je rola štátu pri tvorbe inkluzívnejších pracovísk? Motivovať zamestnávateľov a ísť príkladom, zhodujú sa odborníci (Andrej Kuruc), Nadácia Pontis, 2.6.2021

Násilie v domácnosti a ako ho riešiť (online debata s Máriou Vítekovou), Live show s Veronikou Ostrihoňovou, 6.5.2021

Medzinárodný projekt HELPLINE úspešne ukončený – záverečná online konferencia medzinárodného projektu HELPLINE (Barbora Burajová), 12.4.2021

“Hovorme o spravodlivosti” – verejná diskusia (Barbora Burajová), Amnesty International Slovakia, 23.3.2021

Firmy vyslali signál, že sa chcú aktívne podieľať na boji proti násiliu páchanom na ženách (Barbora Burajová v online diskusii), AmCham Slovakia, EURACTIV.sk, 31.3.2021

Svedectvá: online konferencia (16 dní aktivizmu, časť 1.) (Barbora Burajová, Zuzana Očenášová), Aliancia žien – cesta späť, 30.1.2021

Svedectvá: online konferencia (16 dní aktivizmu, časť 2.) (Veronika Valkovičová), Aliancia žien – cesta späť, 30.1.2021

Na prvú (video zo série), 16 dní aktivizmu (Mária Víteková), Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 9.12.2020

Práva, práca a telo ženy (V ženskom rode naživo) – diskusia (Andrej Kuruc), 16.6.2020

Osvedčené postupy proti domácemu násiliu v kontexte COVID-19 v krajinách EÚ – Good practices for tackling domestic violence in the context of COVID-19 – webinár (Barbora Burajová, Marek Šimon), 19.5.2020

Ľudské práva v čase korony: Sexuálne obťažovanie (účasť v diskusii – Veronika Valkovičová), Alexandra Demetrianová, online diskusia Amnesty International, 25.6.2020

Bezsuhlasu.txt – diskusia o knihe (Veronika Valkovičová, Mária Víteková), literarnyklub.sk, 12.9.2020

Nikdy to nie je jej vina (Barbora Burajová) – Bratislava, hlavné mesto SR, 25.11.2021

Vzdelávanie k ľudským právam ako prevencia násilia (Katarína Minarovičová, Marek Šimon, Viera Böttcher) – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 10.12.2021

SK DEJINY. Elity a politické zlomy (Jana Jablonická Zezulová) – RTVS, 15.2.2021

Ženy od októbra pracujú symbolicky zadarmo, platové rozdiely stále nezmizli (Andrej Kuruc) – Štúdio TA3, 12.11.2021

Aké podoby môže mať partnerské násilie – online diskusia v rámci cyklu Iné podoby násilia na ženách (Barbora Burajová, Mária Víteková) – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2.12.2021