Pozvánka na webinár a diskusiu (20.4.) “Kultúra mlčania: Sexuálne obťažovanie na vysokých školách”

IVPR logo
IVPR v médiách – apríl 2021
8. apríla 2021
Titulna strana Informacneho spravodajcu 2/2020
Informačný spravodajca 2/2020
13. apríla 2021

Pozvánka na webinár a diskusiu (20.4.) “Kultúra mlčania: Sexuálne obťažovanie na vysokých školách”

Uputavka na webinar Kultura mlcania

Inštitút pre výskum práce a rodiny uskutočnil v rokoch 2019 a 2020 celoslovenský prieskum o skúsenostiach študentov a študentiek s obťažujúcim a diskriminačným správaním v prostredí slovenských vysokých škôl.

Z výsledkov výskumu vyplýva, že až 76 % študentov a študentiek slovenských vysokých škôl sa počas štúdia (na ich súčasnej vysokej škole) stretlo s rodovo motivovaným obťažovaním. Jednalo sa napr. o vtipy, komentáre so sexuálnym podtónom alebo znevažujúce poznámky na ženy či mužov. 46 % zo všetkých študentov a študentiek uviedlo tiež skúsenosť s nechcenou sexuálnou pozornosťou.

Náš webinár a diskusia “Kultúra mlčania: Sexuálne obťažovanie na vysokých školách” sa bude venovať výsledkom tohto prieskumu IVPR a aké dopady môže mať sexuálne obťažovanie v akademickom prostredí na zdravie a kvalitu života študentiek a študentov. Budeme sa rozprávať o tom, aké faktory k obťažovaniu prispievajú alebo prehlbujú kultúru mlčania o sexuálnom obťažovaní a bránia tak zmenám, ktoré by viedli k férovému a etickému zaobchádzaniu počas VŠ štúdia.

Na záver diskusie budeme hovoriť nástrojoch a postupoch, ktoré môžu vysokým školám v SR pomôcť s riešením prípadov sexuálneho obťažovania. 

Srdečne pozývame na náš webinár!


Diskutovať budú:

Veronika Valkovičová – výskumníčka a pedagogička, ktorá sa vo svojej práci venuje témam diskriminácie v organizáciách a politikám (rodovej) rovnosti

Slávka Karkošková – lektorka, výskumníčka, supervízorka

Webinár bude moderovať: Sára Činčurová – analytička a výskumníčka


Účasť na našom podujatí je bezplatná. Prosím, prihláste sa na náš webinár, ktorý sa uskutoční cez platformu Zoom, vyplnením vlastného mena a priezviska. Ďakujeme!


Link na podujatie

Viac informácii o sexuálnom obťažovaní na slovenských VŠ je dostupných v našej publikácii, ktorú nájdete na stránke Toto je rovnosť.


Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.