Cesty k rovnosti v odmeňovaní žien a mužov (online diskusia ku Dňu rovnosti v odmeňovaní)

Related links
19. októbra 2021
Deň rovnosti v odmeňovaní - 25.10.2021. Ženské euro má hodnotu 81,6 centa
Poznáte hodnotu ženského eura? V roku 2021 je to 81,6 centa. Neplatená práca žien v domácnosti situáciu v SR ešte viac zhoršuje (Tlačová správa)
25. októbra 2021

Cesty k rovnosti v odmeňovaní žien a mužov (online diskusia ku Dňu rovnosti v odmeňovaní)

Upútavka na online diskusiu Cesty k rovnosti v odmeňovaní žien a mužov 20.10.2021

Celá diskusia – klikni sem: Toto je rovnosť – Cesty k rovnosti v odmeňovaní žien a mužov | Facebook

Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov tento rok pripadol na 25. októbra 2021. Ak to premeníme na odpracované dni, tak v roku 2021 od tohto dňa pracujú ženy na Slovensku symbolicky až do konca roka zadarmo. 

Inštitút pre výskum práce a rodiny prostredníctvom Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie Vás pri príležitosti Dňa rovnosti v odmeňovaní  pozýva na online diskusiu s odborníčkami a odborníkom na rodovú rovnosť. Online podujatie „Cesty k rovnosti v odmeňovaní žien a mužov“ sa uskutoční dňa 26. októbra 2021 o 18:30 prostredníctvom platformy ZOOM na našej facebookovej stránke Toto je rovnosť.

Naša diskusia sa zameria na tieto témy:

  • čo je to rodový mzdový rozdiel a ako je možné, že i napriek dobre nastavenej legislatíve v roku 2021 na Slovensku ženy stále zarábajú v priemere o 18 percent menej;
  • ako sa dá  rozdiel v odmeňovaní vysvetliť a či ženy a muži na rovnakých pozíciách zarábajú odlišné odmeny;
  • čo nám o tejto problematike hovoria aktuálne európske i slovenské dáta a výskumy;
  • ako vďaka veľkému podielu neplatenej práce v domácnosti  ženy vypadávajú z pracovného života a zarábajú menej a prečo stále málo žien pracuje na manažérskych pozíciách;
  • ako na nerovnosť v odmeňovaní vplýva sexuálne obťažovanie a diskriminácia žien na pracovisku.

Otázky spojené s rodovou diskrimináciou a platovou nerovnosťou nám môžete napísať do komentárov počas diskusie a naše expertky a expert vám radi odpovedia.

LINK NA PODUJATIE A REGISTRÁCIA TU

Diskutovať budú:

Silvia Porubänová – sociologička a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktorá sa výskumne a publikačne sa venuje problematike rovnakých príležitostí mužov a žien, ľudskoprávnym aspektom antidiskriminácie a sociálnej inklúzii,

Veronika Valkovičová – výskumníčka a pedagogička, ktorá sa vo svojej práci venuje témam diskriminácie v organizáciách a politikám (rodovej) rovnosti,

Andrej Kuruc – analytik a výskumník pre oblasť rodovej rovnosti a prevenciu rodovej diskriminácie.

Moderovať bude: Sára Činčurová, výskumníčka, analytička a novinárka

Tešíme sa na Vás!

Toto podujatie je súčasťou Národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ivpr.gov.sk

3 logá: MPSVR SR, EÚ - ESF/EFRR, OPĽZ