Medzinárodný projekt HELPLINE úspešne ukončený

Postoje ľudí na Slovensku verzus realita slovenských žien. Zdroje: Eurobarometer 2016, FRA 2012, Reprezentatívny prieskum KMC 2017. 47 % ľudí považuje sex bez súhlasu za istých okolností za ospravedlniteľný. 21 % ľudí si myslí, že prinútiť partnera či partnerku k sexu by nemalo byť protizákonné. 55 % ľudí si myslí, že je pravdepodobnejšie, že ženu znásilní cudzí človek než niekto, koho pozná.
KMC podporilo kampaň Hovorme o súhlase
14. apríla 2021
Ilustračný obrázok - ruky držiace kľúče od bytu
Ukončovanie bezdomovectva: IVPR začal s realizáciou dvojročných výskumov housing-first v Košiciach a Bratislave
4. mája 2021

Medzinárodný projekt HELPLINE úspešne ukončený

Logo Helpline

Dňa 12.4.2021 sa uskutočnila záverečná online konferencia medzinárodného projektu HELPLINE. Vedúca manažérka KMC Barbora Burajová predniesla na konferencii svoj príspevok „RESPONDING TO GENDER-BASED VIOLENCE”, ktorý si môžete pozrieť pod týmto článkom.

Názov projektu HELPLINE je akronym, ktorý zhŕňa hlavný cieľ tejto iniciatívy – How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence / Ako odborné znalosti vedú k prevencii, vzdelávaniu, identifikácii, vytváraniu sietí a ukončeniu rodovo podmieneného násilia. 

Jediným zahraničným partnerom v tomto projekte bol Inštitút pre výskum práce a rodiny – Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách. Ďalšie partnerské organizácie projektu boli chorvátske organizácie a inštitúcie  B.a.B.e., Be active. Be emancipated., Združenie na podporu obetí a svedkov (ktorí sa podelili o skúsenosti z Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja/ Národného call centra pre obete trestných činov), Policajná akadémia, Justičná akadémia a Úrad pre rodovú rovnosť vlády Chorvátskej republiky.

V roku 2019 sme mali možnosť privítať predstaviteľky a predstaviteľov partnerských organizácií projektu HELPLINE na pôde Inštitútu pre výskum práce a rodiny a Koordinačno-metodického centra a prezentovať im prácu a skúsenosti s nonstop asistenciou ženám v núdzi, o ktorej informovala vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie Mária Víteková.

Niektoré výstupy tohto projektu ( tréningové moduly a príručku o domácom násilí) v anglickom jazyku nájdete tu

Medzinárodný projekt, ktorý začal v roku 2019, bol podporený v rámci programu Európskej únie Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020. 

Ďakujeme za spoluprácu a želáme veľa úspechov našim partnerom v Chorvátsku a ich linke pomoci!