Osvedčené postupy proti domácemu násiliu v kontexte COVID-19 v krajinách EÚ (webinár)

Ilustračný obrázok - kresby postavičiek
EIGE: COVID-19 a rodová rovnosť
8. júna 2020
Ilustračný obrázok - čistenie klávesnice obrúskom
Podpora príjmu zamestnaných osôb, ktorých pracovné miesta ohrozuje COVID-19, vo vybraných krajinách EÚ. Analytický komentár IVPR 2/2020 (Rastislav Bednárik)
9. júna 2020

Osvedčené postupy proti domácemu násiliu v kontexte COVID-19 v krajinách EÚ (webinár)

Ilustračný obrázok - vyzuté červené topánky - lodičky na dlažbe

Dňa 19.5.2020 sa uskutočnil webinár “Good practices for tackling domestic violence in the context of COVID-19” organizovaný pod záštitou programu DG Justice Európskej komisie, na ktorom sa zúčastnila vedúca manažérka KMC, Barbora Burajová a Marek Šimon z Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR. Toto online podujatie mapovalo spôsoby, akými rôzne krajiny v EÚ zareagovali na pandémiu nového koronavírusu a aké konkrétne opatrenia prijali na zabezpečenie ochrany žien pred násilím, pre ich ochranu a podporu v tejto náročnej a neobvyklej situácii.

Čítajte ďalej tu