EIGE: COVID-19 a rodová rovnosť

IVPR logo
IVPR v médiách – jún 2020
4. júna 2020
Ilustračný obrázok - vyzuté červené topánky - lodičky na dlažbe
Osvedčené postupy proti domácemu násiliu v kontexte COVID-19 v krajinách EÚ (webinár)
8. júna 2020

EIGE: COVID-19 a rodová rovnosť

Ilustračný obrázok - kresby postavičiek

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE), agentúra Európskej komisie, pripravil webovú stránku, v ktorej upozorňuje na niektoré rodové dopady COVID-u 19 na ženy a mužov v našej spoločnosti. Informácie vychádzajú z výskumu EIGE a rodových štatistík s cieľom zdôrazniť rôzne skúsenosti, ktorým čelia ženy a muži vo svetle pandémie. Hovoriť o týchto dopadoch je dôležité, aby ich politici a političky brali do úvahy pri prijímaní rozhodnutí a opatrení aj po skončení pandémie, pretože ovplyvnia život každého občana a občianky. 

Na stránke sa venujú nasledovným oblastiam: pracovníčky a pracovníci v prvej línii, rodové dopady na zdravie, neplatená práca a domácnosť, ekonomické dopady a rod, rodovo podmienené násilie, ľudia v zraniteľných situáciách. Ďalšie info: tu