Predĺženie oprávnenosti realizácie NP Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie

Upútavka na Prvý registračný týždeň rodín v bytovej núdzi v Košiciach (Nadácia DEDO)
IVPR je partnerskou organizáciou Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach
21. mája 2021
Ilustračný obrázok k webináru o telepráci, zobrazuje unaveného pracovníka z domu
Pozvánka na webinár o telepráci
2. júna 2021

Predĺženie oprávnenosti realizácie NP Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie

Ilustračný obrázok - spolupráca na Národnom projekte PERD

Dovoľujeme si informovať verejnosť, že Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie má predĺženú dobu oprávnenosti realizácie do 30. 6. 2023.

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z312041P286 k predĺženiu projektu bol zverejnený v Centrálnom registri zmlúv a nadobudol účinnosť 20. 5. 2021.

Viac o výstupoch a aktivitách NP PERD nájdete na webstránkach:

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie

www.totojerovnost.eu

www.zastavmenasilie.gov.sk

a na sociálnych sieťach Instagram a Facebook: https://www.facebook.com/TotoJeRovnost

https://www.facebook.com/kmcrpn

https://www.facebook.com/linkaprezeny

Kontakt pre médiá:

Viera Böttcher, manažérka komunikácie národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, Inštitút pre výskum práce a rodiny, email: viera.bottcher@ivpr.gov.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.