IVPR je partnerskou organizáciou Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach

Titulná strana Bulletinu IVPR 5/2021
Bulletin IVPR 5/2021 (Choroba z povolania, úrazový príplatok a odškodňovanie za COVID-19)
21. mája 2021
Ilustračný obrázok - spolupráca na Národnom projekte PERD
Predĺženie oprávnenosti realizácie NP Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie
24. mája 2021

IVPR je partnerskou organizáciou Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach

Upútavka na Prvý registračný týždeň rodín v bytovej núdzi v Košiciach (Nadácia DEDO)

V spolupráci s Nadáciou DEDO, mestom Košice, desiatkami dobrovoľníkov a organizáciami pôsobiacimi v oblasti prevencie a ukončovania bezdomovectva bude v dňoch 24. – 30. 5. 2021 prebiehať Registračný týždeň rodín v bytovej núdzi na území mesta Košíc.

Inštitút pre výskum práce a rodiny sa do tohto inovatívneho projektu zapája spracovaním výsledkov výskumu o rozsahu, formách, trvaní bytovej núdze rodín v meste, na základe dát zozbieraných v rámci registračného týždňa.

V inštitúte sa témam dostupného bývania, ukončovania bezdomovectva, ale aj chudoby a sociálneho vylúčenia venujeme dlhodobo a teší nás, že viaceré mestá na Slovensku prejavujú záujem o riešenie bytovej núdze svojich občanov, a to aj na základe dát pre plánovanie ďalších krokov v tejto oblasti.

Ciele Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach

  • Zmapovať rodiny v akútnej bytovej núdzi v Košiciach
  • Ponúknuť riešenie v podobe sociálneho nájomného bývania s odbornou podporou
  • Priblížiť problematiku bezdomovectva rodín širokej verejnosti a hľadať konsenzus o potrebe ju riešiť
  • Spracovať metodiku registračného týždňa v manuáli, ktorý bude možné využiť v iných mestách, pre iné cieľové skupiny

Ako bude registračný týždeň prebiehať

Spoločne s partnermi a dobrovoľníkmi budú oslovené rodiny žijúce v útulkoch, zariadeniach núdzového bývania, v osadách. Bude s nimi zrealizovaný rozhovor, ktorý bude zachytený v štruktúrovanom dotazníku. Rodiny budú mať možnosť tiež prísť na konkrétne miesto a zrealizovať rozhovor mimo svojho príbytku/ubytovania. 

Čo ukážu zozbierané dáta

  • Aký je počet rodín s deťmi v bytovej núdzi – bez bývania, v neistom a/alebo nevyhovujúcom bývaní
  • Aká je štruktúra rodín (rodičia, deti, ich vek, podiel rodičov –
  • samoživiteľov)
  • Kde tieto rodiny aktuálne žijú, aká je ich história bytovej núdze
  • Aký je zdravotný stav členov rodín
  • Aká je dynamika bezdomovectva rodín

Výsledky výskumu a ich využiteľnosť

Základné zistenia z výskumu budú verejnosti predstavené do dvoch týždňov po ukončení Registračného týždňa. Záverečná výskumná správa bude spracovaná do konca septembra.

Na základe spracovaných dát bude možné prepojiť rodiny s potrebnou podporou, prioritizovať najzraniteľnejších, prijať opatrenia na riešenie akútnej bytovej núdze rodín a prvé rodiny zabývať s využitím prístupu Housing First. Údaje budú využité pri tvorbe Koncepcie na prevenciu a riešenie bytovej núdze v meste Košice, ktorá bude obsahovať opatrenia a akčný plán zameraný na ukončovanie bezdomovectva rodín s deťmi a jednotlivcov v meste.

Bližšie informácie o Registračnom týždni rodín v bytovej núdzi v Košiciach nájdete na stránkach Nadácie DEDO, ktorá je hlavným organizátorom tejto aktivity, ako aj na stránke IVPR priebežne v sekcii Aktuality.

Bližšie informácie – webstránka Nadácie DEDO klikni sem