Domáce násilie počas epidémie koronavírusu: ako ďalej? (Sára Činčurová)

Titulná strana: Možnosť zavedenia poistenia v odkázanosti na pomoc inej osoby – analytické východiská (Kvetoslava Repková, 2019)
Možnosť zavedenia poistenia v odkázanosti na pomoc inej osoby – analytické východiská (Kvetoslava Repková, 2019)
11. marca 2020
Ilustračný obrázok - žena v rúšku
Dopady pandémie koronavírusu na životy žien (Andrej Kuruc)
24. marca 2020

Domáce násilie počas epidémie koronavírusu: ako ďalej? (Sára Činčurová)

Ilustračný obrázok - domáce násilie počas epidémie koronavírusu - ako ďalej?

Vážené dámy, vážení páni, v súčasnosti pre ohrozenia i následky súvisiace s pandémiou koronavírusu prežívame neľahké časy. Potreba informovanej reakcie a nevyhnutných zmien sa netýka iba našich osobných a rodinných životov.

Ochrana verejného zdravia, minimalizácia celej plejády mysliteľných rizík a strát je našou spoločnou úlohou a výzvou! Preto sme sa rozhodli sústrediť naše analytické, výskumné, publikačné kapacity na aktuálnu reflexiu kritických tém a oblastí.

Na webstránke budeme pravidelne uverejňovať krátke štúdie, analýzy, námety. Ich obsah i forma bude operatívne odrážať celospoločenské priority.  Naším cieľom je najmä prinášať pozitívne posolstvá, upriamiť pozornosť na potenciál kvality a nádeje.

V mene všetkých kolegýň a kolegov Vám prajem veľa zdravia, síl a vytrvalosti.

S úctou Silvia Porubänová

V čase karantény sa mnoho ľudí ohrozených domácim násilím ocitá izolovaných v domácnosti s násilným rodinným príslušníkom.
Čo vtedy robiť a na koho sa dá v krízovej situácii obrátiť?

Epidémia koronavírusu prehlbuje sociálne nerovnosti a výrazne zhoršuje situáciu mnohých zraniteľných a vylúčených skupín. Jednou zo skupín, ktoré sú aktuálne na Slovensku ohrozené, sú ženy zažívajúce násilie a ich deti. Tie sa v tomto období ocitajú samy zoči-voči násilníkovi, častokrát bez možnosti odísť alebo vyhľadať pomoc núdzového zariadenia.

Vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie Mária Víteková hovorí, že v týchto dňoch klientkam odporúčajú, aby sa v prípade potreby snažili odísť k rodine, priateľom alebo známym, ak sa potrebujú dostať do bezpečia. „Myslíme si, že domáce násilie sa v tomto období nevyhnutne zhoršuje, nakoľko sú ženy počas karantény viac kontrolované svojimi násilnými partnermi alebo manželmi. Situácia je o to vážnejšia, že ohrozené ženy majú obmedzenú možnosť obrátiť sa na pomáhajúce organizácie, ktoré pracujú v krízovom režime. ”

čítajte ďalej tu

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.