Domáce násilie počas epidémie koronavírusu: ako ďalej? (Sára Činčurová)

Možnosť zavedenia poistenia v odkázanosti na pomoc inej osoby – analytické východiská (Kvetoslava Repková, 2019)
11. marca 2020
Dopady pandémie koronavírusu na životy žien (Andrej Kuruc)
24. marca 2020

Domáce násilie počas epidémie koronavírusu: ako ďalej? (Sára Činčurová)

V čase karantény sa mnoho ľudí ohrozených domácim násilím ocitá izolovaných v domácnosti s násilným rodinným príslušníkom.
Čo vtedy robiť a na koho sa dá v krízovej situácii obrátiť?

Epidémia koronavírusu prehlbuje sociálne nerovnosti a výrazne zhoršuje situáciu mnohých zraniteľných a vylúčených skupín. Jednou zo skupín, ktoré sú aktuálne na Slovensku ohrozené, sú ženy zažívajúce násilie a ich deti. Tie sa v tomto období ocitajú samy zoči-voči násilníkovi, častokrát bez možnosti odísť alebo vyhľadať pomoc núdzového zariadenia.

Vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie Mária Víteková hovorí, že v týchto dňoch klientkám odporúčajú, aby sa v prípade potreby snažili odísť k rodine, priateľom alebo známym, ak sa potrebujú dostať do bezpečia. „Myslíme si, že domáce násilie sa v tomto období nevyhnutne zhoršuje, nakoľko sú ženy počas karantény viac kontrolované svojimi násilnými partnermi alebo manželmi. Situácia je o to vážnejšia, že ohrozené ženy majú obmedzenú možnosť obrátiť sa na pomáhajúce organizácie, ktoré pracujú v krízovom režime. ”

čítajte ďalej tu

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.