Iné analytické výstupy

11. septembra 2020
Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku - situácia k 1. júlu 2020 (R. Bednárik, IVPR)

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2020 (Rastislav Bednárik, 2020)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
12. októbra 2020
Titulná strana publikácie Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19

Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19 (Andrej Kuruc, Veronika Valkovičová, Jana Jablonická Zezulová, 2020)

Od jari tohto roku zaviedli európske vlády karanténne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19. Aj pre ľudí žijúcich na Slovensku znamenali tieto opatrenia bezprecedentné a radikálne […]
11. decembra 2020
Titulná strana publikácie Analýza súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách

Analýza súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách (Barbora Burajová, Zuzana Očenášová, 2020)

Analýza súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách dopĺňa výročné správy o násilí na ženách z policajných a justičných dát. Barbora Burajová a Zuzana Očenášová analyzovali ochranu žien pred […]
12. februára 2021
Dekoračný obrázok, grafika

Čo so sexuálnym obťažovaním? Príručka pre vysoké školy (Andrej Kuruc, Veronika Valkovičová, 2020)

Príručka, ktorú Vám predkladáme, poskytuje základnú orientáciu v problematike sexuálneho obťažovania; ponúka jej vymedzenie, paletu foriem, výskumne podložené dáta o výskyte tohto javu a spektre jeho […]
22. februára 2021
Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Situácia k 1. januáru 2021)

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2021 (Rastislav Bednárik, 2021)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
22. júla 2021
Titulná strana publikácie Metodika pre inšpektoráty práce na zisťovanie a posudzovanie prípadov diskriminácie so zameraním na rodovú diskrimináciu (Jarmila Lajčáková, 2020)

Metodika pre inšpektoráty práce na zisťovanie a posudzovanie prípadov diskriminácie so zameraním na rodovú diskrimináciu (Jarmila Lajčáková, 2020)

Ochrana pred diskrimináciou, jej potláčanie a sankcionovanie vyžadujú jasné a transparentné mechanizmy a metodiky najmä pre tie osoby, ktoré nie sú odborníkmi v oblasti antidiskriminácie, ale […]
29. júla 2021
Titulná strana publikácie IVPR Metodológia hĺbkovej analýzy rodových dopadov...

Metodológia hĺbkovej analýzy rodových dopadov ako súčasť doložky vplyvov legislatívy (Jitka Dvořáková, Anna Mondeková, 2020)

Štátne politiky a legislatíva sú vo väčšine prípadov považované za rodovo neutrálne, keďže z ich zavádzania do praxe majú mať úžitok všetci členovia a členky spoločnosti […]
5. augusta 2021
Titulná strana publikácie Vplyv protipandemických opatrení na násilie páchané na ženách (IVPR, Zuzana Očenášová, 2021)

Vplyv protipandemických opatrení COVID-19 na násilie páchané na ženách (Zuzana Očenášová, 2021)

Podobne ako na celom svete, aj na Slovensku priniesla pandémia COVID-19 nárast partnerského násilia na ženách. Protipandemické opatrenia viedli k sociálnej izolácii a ženy zažívajúce násilie […]
5. augusta 2021
Titulná strana publikácie Analýza policajných a justičných dát v prípadoch partnerského a domáceho násilia za rok 2020 (IVPR, Z. Očenášová, 2021)

Analýza policajných a justičných dát v prípadoch policajného a domáceho násilia za rok 2020 (Zuzana Očenášová, 2021)

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách IVPR už tretí rok publikuje výročné analýzy policajných a justičných štatistík týkajúcich sa prípadov partnerského a domáceho násilia. Správa za rok […]
16. augusta 2021
Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku - situácia k 1. júlu 2021 (Rastislav Bednárik, IVPR)

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2021 (Rastislav Bednárik, 2021)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]