Iné analytické výstupy

8. apríla 2020
Titulná strana publikácie Sociálna práca v sociálnych službách - Kvetoslava Repková, 2018

Sociálna práca v sociálnych službách (Kvetoslava Repková, 2018)

Cieľom monografie je na základe výskumnej činnosti prispieť k odbornému objasňovaniu vzťahov medzi sociálnou prácou a sociálnymi službami cestou hlbšieho poznávania súvislostí medzi inštitucionálnymi podmienkami pre […]
15. apríla 2020
Grafický element - mladá rodina - žena a muž v dome

Okrúhly stôl k vytvoreniu systému prestupného bývania I. a II.

V mesiacoch jún a júl 2019 Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizoval dva okrúhle stoly k […]
15. apríla 2020
Titulná strana štúdie Analýza zmien v plánovaní rozvoja a financovaní poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie pre ľudí bez domova (Darina Ondrušová, 2020)

Analýza zmien v plánovaní rozvoja a financovaní poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie pre ľudí bez domova (Darina Ondrušová, 2020)

Cieľom analýzy bolo podporiť diskusie o rozvoji sociálnych služieb pre ľudí bez domova na Slovensku zmapovaním zmien v komunitnom plánovaní a financovaní sociálnych služieb krízovej intervencie […]
5. mája 2020
Ilustračný obrázok mladého muža s batohom na chrbte

Dôležité je nestratiť bývanie. Ako štát v súčasnej situácii môže pomôcť skupinám obyvateľstva najviac ohrozeným prepadom do pouličného bezdomovectva. Analytický komentár IVPR 1/2020 (Darina Ondrušová)

Úvod Jednou z veľkých výziev, ktoré so sebou priniesla pandémia koronavírusu, je zníženie či strata príjmu domácností a s tým spojené riziko straty bývania. Vlády po celom svete, Slovensko […]
28. mája 2020
Titulná strana publikácie Zber administratívnych dát o partnerskom násilí za rok 2018 (Zuzana Očenášová, IVPR)

Návrh na vytvorenie systému súhrnného spracovania štatistických údajov a zabezpečenie ich pravidelného publikovania v činnosti PZ SR, MS SR a zdravotníctva. Zber administratívnych dát o partnerskom a domácom násilí za rok 2018 (Zuzana Očenášová, 2020)

Dovoľujeme si vás upozorniť na našu novú publikáciu s názvom Návrh na vytvorenie systému súhrnného spracovania štatistických údajov a zabezpečenie ich pravidelného publikovania v činnosti PZ […]
9. júna 2020
Ilustračný obrázok - čistenie klávesnice obrúskom

Podpora príjmu zamestnaných osôb, ktorých pracovné miesta ohrozuje COVID-19, vo vybraných krajinách EÚ. Analytický komentár IVPR 2/2020 (Rastislav Bednárik)

Krajiny Európskej únie využili rozličné opatrenia na zamedzenie nežiaducich následkov pandémie koronavírusu a choroby Covid-19. V predloženom prehľade venujeme pozornosť opatreniam, ktorými  sa krajiny EÚ snažili ochrániť a udržať […]
1. júla 2020
Titulná strana publikácie Právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete intervenčných tímov. Východisková analýza (Marián Filčík, 2020)

Právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete intervenčných tímov. Východisková analýza (Marián Filčík, 2020)

V tejto štúdii sa venujeme postupom krízovej intervencie formou multinštitucionálnej intervencie v prípadoch domáceho násilia a násilia na ženách. Spolupráca všetkých zúčastnených inštitúcií, aktérov a aktérok […]
9. júla 2020
Titulná strana publikácie Analýza administratívnych dát o trestnom konaní v prípadoch partners. a domáceho násilia - Z. Očenášová, IVPR, 2020

Analýza administratívnych dát o trestnom konaní v prípadoch partnerského a domáceho násilia z policajnej a justičnej štatistiky (Zuzana Očenášová, 2020)

V roku 2019 analytička KMC Zuzana Očenášová skúmala dáta z policajných a súdnych štatistík týkajúcich sa partnerského a domáceho násilia. V policajných štatistikách tvorilo domáce násilie 49 %, partnerské násilie na ženách 44 % […]
17. júla 2020
Ilustračné foto - prázdne stoly a stoličky v kaviarni v exteriéri

Strata práce a podpora v nezamestnanosti – príklady vybraných krajín. Analytický komentár IVPR 3/2020 (Daniela Kešelová)

Na prelome marca a apríla 2020 sa v EÚ-27 po období dlhodobého kontinuálneho poklesu výrazne zvýšil počet ľudí bez platenej práce v dôsledku pandémie koronavírusu. Počet ľudí bez platenej […]
21. júla 2020
Titulná strana publikácie Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, IVPR, 2019)

Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, 2019)

Štúdia Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako rodovej diskriminácie je čiastkovým výstupom v rámci výskumu uplatňovania antidiskriminačného zákona z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a […]