IVPR a Eurofound

Network of European Observatories je projekt dublinskej Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions).

  • Stretnutie členov NEC Slovakia pri IVPR s členmi Riadiacej rady Eurofound za Slovenskú republiku a zainteresovanými stranami, 10. mája 2023 (zápisnica: kliknite sem, prezentácia: kliknite sem)
  • Informácia o aktivitách korešpondentov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok v Dubline za Slovenskú republiku za rok 2022: tu
  • Informácia o aktivitách korešpondentov Eurofound za Slovenskú republiku – Aktuálna priebežná informácia o aktivitách IVPR na projekte Network v roku 2020: tu
  • Informácia o aktivitách korešpondentov Eurofound za Slovenskú republiku – Aktuálna priebežná informácia o aktivitách IVPR na projekte Network v roku 2019: tu
  • Informácia o aktivitách korešpondentov Eurofound za Slovenskú republiku – Aktuálna priebežná informácia o aktivitách IVPR na projekte Network v roku 2017tu