IVPR a Eurofound

Network of European Observatories je projekt dublinskej Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). Informácie o projekte a spolupráci IVPR v projekte Network: tu

  • Informácia o aktivitách korešpondentov Eurofound za Slovenskú republiku – Aktuálna priebežná informácia o aktivitách IVPR na projekte Network v roku 2020: tu
  • Informácia o aktivitách korešpondentov Eurofound za Slovenskú republiku – Aktuálna priebežná informácia o aktivitách IVPR na projekte Network v roku 2019: tu
  • Informácia o aktivitách korešpondentov Eurofound za Slovenskú republiku – Aktuálna priebežná informácia o aktivitách IVPR na projekte Network v roku 2017tu