Publikácie a aktuality Eurofound – 2023 (výber)

Tlačová správa k výskumu rodovo podmieneného násilia
28. apríla 2023
IVPR logo
IVPR v médiách – máj 2023
11. mája 2023

Publikácie a aktuality Eurofound – 2023 (výber)

Kompletnú publikačnú činnosť Eurofound nájdete na webstránke https://www.eurofound.europa.eu/

Máj 2023

Unaffordable and inadequate housing in Europe (Nedostupné bývanie vzbudzuje v EÚ veľké obavy. Vedie k bezdomovectvu, bytovej neistote, finančnej záťaži a nevyhovujúcemu bývaniu. Taktiež bráni mladým ľuďom opustiť svoj rodinný domov)

Hybrid work in Europe: Concept and practice (O hybridnej práci – keď sa práca vykonáva z dvoch miest – na zvyčajnom pracovisku a z domu)

Policy brief: Gender differences in motivation to engage in platform work (Zatiaľ čo štandardné zamestnanie zostáva normou, platformy rozširujú svoj dosah a diverzifikujú sa do nových obchodných modelov)

Developments in working life 2022 (Správy jednotlivých krajín o vývoji pracovného života v každom z 27 členských štátov EÚ a Nórsku v roku 2022 na základe národných výskumov a výsledkov prieskumov)

Living and working in Europe 2022 (Zdokumentovanie vplyv rastúcich životných nákladov a ďalšieho vývoja vyplývajúceho z vojny na ekonomickú a psychickú pohodu Európanov)

Slovakia: Developments in working life 2022 (riešiteľský tím korešpondentov Eurofound za Slovensko – Rastislav Bednárik, Ľudovít Czíria, Miroslava Kordošová, Daniela Kešelová a Zuzana Turkovič)

Apríl 2023

Impact of climate change and climate policies on living conditions, working conditions, employment and social dialogue: A conceptual framework (Vplyv klimatických zmien a klimatických politík na životné podmienky, pracovné podmienky, zamestnanosť a sociálny dialóg: Koncepčný rámec)

How to prevent a housing crisis (Ako predísť kríze bývania – blog)

Marec 2023

No one left behind? Gender segregation in the workplace sees women losing out (Rodová segregácia na trhu práce – rodová rovnosť – tradičné rodové roly pretrvávajú – blog)

EU convergence: Geographical dimension, impact of COVID-19 and the role of policy (Konvergencia EÚ: geografický rozmer, vplyv COVID-19 a úloha politiky – správa)

Eurofound Talks: The work-life challenges of women and men (Špeciálna epizóda podcastu Eurofound Talks – Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života – výzvy pre ženy a mužov)

Február 2023

Violence in the workplace: Women and frontline workers face higher risks (Násilie na pracovisku – ženy a pracovníci v prvej línii čelia vyššiemu riziku – blog)

Measures to lessen the impact of the inflation and energy crisis on citizens (Opatrenia na zmiernenie dôsledkov inflácie a energetickej krízy na občanov)

Január 2023

Economic and social inequalities in Europe in the aftermath of the COVID-19 pandemic (Hospodárske a sociálne nerovnosti v Európe v dôsledku pandémie COVID-19)

Job quality is pivotal in addressing today’s workplace and societal challenges (Kvalita práce je kľúčová pri riešení súčasných pracovných a spoločenských výziev – blog)