Nová publikácia o vývoji pracovného života na Slovensku (Eurofound)

Výskum rodovo podmieneného násilia na ženách (EUROSTAT)
16. mája 2023
Titulná strana výskumnej správy Návrh metodiky zberu dát v projektoch housing-first, 2023
Návrh metodiky zberu dát v projektoch housing-first (Darina Ondrušová, Daniel Škobla, Martina Mičicová Ľuptáková, 2023)
18. mája 2023

Nová publikácia o vývoji pracovného života na Slovensku (Eurofound)

Titulná strana publikácie Eurofound: Slovakia - developments in working life 2022

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok vydáva publikáciu pod názvom Slovakia: Developments in working life 2022.

Autormi sú výskumní pracovníci IVPR, ktorí tvoria slovenský tím korešpondentov Eurofound: Rastislav Bednárik, Ľudovít Czíria, Miroslava Kordošová, Daniela Kešelová a Zuzana Turkovič.

Publikácia na stiahnutie: kliknite sem