Aktivity projektu “Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu”

Ciele projektu “Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu”
18. októbra 2021
Partneri projektu “Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu”
18. októbra 2021

Aktivity projektu “Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu”

  • Výskum a monitoring realizovaný v medzinárodnej spolupráci
  • Program primárnej prevencie násilia na ženách
  • Vzdelávanie vyšetrovateľov pre prípady domáceho a rodovo podmieneného násilia
  • Sociálno-intervenčné programy pre páchateľov
  • Zriadenie špecializovaných výsluchových miestností
Logo Norway Grants a štátny znak Slovenskej republiky

Domáce násilie sa zhoršilo, počet zavraždených svojimi príbuznými rapídne stúpol (rozhovor s Barborou Burajovou)