Partneri projektu “Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu”

Aktivity projektu “Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu”
18. októbra 2021
Zmluvy k projektu v Centrálnom registri zmlúv
18. októbra 2021

Partneri projektu “Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu”

  • Akadémia Policajného zboru Slovenskej republiky
  • Nórske centrum pre štúdie násilia a traumatického stresu
  • Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Výška grantu je 1 300 000 €.

Celková suma grantu z Nórska je 1 105 000 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Z celkového grantu je 685 000 € alokovaných pre príjemcu grantu, Inštitút pre výskum práce a rodiny – KMC, 41 000 € pre Akadémiu Policajného zboru Slovenskej republiky, 201 000 € pre Nórske centrum pre štúdie násilia a traumatického stresu, 43 000 € pre Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže a 329 000 € pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Logo Norway Grants a štátny znak Slovenskej republiky