Archív priebežných informácií o aktivitách IVPR na projekte Network

Grafický element - mladá rodina - žena a muž v dome
Okrúhle stoly k vytvoreniu systému prestupného bývania
27. januára 2020
Publikácie a aktuality Eurofound
27. januára 2020

Archív priebežných informácií o aktivitách IVPR na projekte Network

Spolupráca IVPR a Eurofound – Štúdie Eurofound o odvetvových organizáciách sociálnych partnerov a o sociálnom dialógu v odvetví – REP štúdie 2006-2019

Priebežná informácia o aktivitách na projekte Network december 2015 – december 2016: tu

Priebežná informácia o aktivitách na projekte Network december 2015 – august 2016: tu

Priebežná informácia o aktivitách na projekte Network marec 2015 – november 2015: tu

Priebežná informácia o aktivitách na projekte Network december 2014 – február 2015: tu

Priebežná informácia o aktivitách na projekte Network január – november 2014: tu

Spolupráca IVPR a Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok pokračuje aj v roku 2014. Informácia: tu