Pilotné overovanie vzdelávacích programov NP PROFI I.

V mesiaci máj 2015 sa v rámci podaktivity 1.2.3 NP uskutočnilo pilotné overovanie (ďalej len „PO”) desiatich vzdelávacích programov, ktorých návrhy boli spracované v rámci podaktivity 1.2.2 NP.

Experti/ky, ktorí/é návrhy spracovali, sa stretli počas týždňových pracovných stretnutí so zástupcami/kyňami cieľových skupín budúceho vzdelávania za jednotlivé vzdelávacie programy, aby spracované návrhy posúdili a spoločne dopracovali. Proces PO bol organizovaný do troch týždňových turnusov, o ktorých poskytujeme základnú informáciu.

Prvý turnus

Druhý turnus

Tretí turnus

Súhrnná PO informácia

Zaujímavosti