Ženy a kríza: Zmení pandémia pohľad na ekonomické postavenie žien? Diskusia

Logo International Day of Families 15 May 2020
Medzinárodný deň rodín
15. mája 2020
Titulná strana publikácie Zber administratívnych dát o partnerskom násilí za rok 2018 (Zuzana Očenášová, IVPR)
Návrh na vytvorenie systému súhrnného spracovania štatistických údajov a zabezpečenie ich pravidelného publikovania v činnosti PZ SR, MS SR a zdravotníctva. Zber administratívnych dát o partnerskom a domácom násilí za rok 2018 (Zuzana Očenášová, 2020)
28. mája 2020

Ženy a kríza: Zmení pandémia pohľad na ekonomické postavenie žien? Diskusia

Upútavka na diskusiu Ženy a kríza: Zmení pandémia pohľad na ekonomické postavenie žien?

Pozývame Vás na online diskusiu!

Ženy a kríza: Zmení pandémia pohľad na ekonomické postavenie žien?

Sektorová segregácia trhu práce, priama a nepriama diskriminácia a nerovnomerné rozdelenie neplatenej práce a starostlivosti stoja za výraznými rozdielmi v príjmoch mužov a žien. Ich dôsledkom je väčšia ekonomická zraniteľnosť žien počas celého života.

“Kumulované celoživotné rozdiely v zamestnanosti, v odmeňovaní žien a mužov vedú k ešte väčšiemu rozdielu v dôchodkoch a v dôsledku toho sú staršie ženy ohrozené chudobou viac než muži,” konštatuje aj nová Stratégia rodovej rovnosti EÚ (2020-2025).

Počas krízy spojenej s vírusom COVID-19 sú ženy v prvých líniách ako zdravotné sestry, pracovná sila v maloobchode a v zabezpečovaní starostlivosti o deti, ktoré nemôžu navštevovať školy. Hoci ženy nie sú viac náchylné na samotný vírus, viaceré štúdie naznačujú, že budú v súvislosti s koronavírusovou krízou znášať väčšie dôsledky. OSN upozorňuje, že súčasná kríza môže ohroziť aj doterajší pokrok v dosahovaní rodovej rovnosti.

Diskusia sa bude venovať otázkam:

  • Nová slovenská vláda v programovom vyhlásení sľubuje “realizovať politiky zamerané na znižovanie nerovností medzi mužmi a ženami a odstraňovanie diskriminácie žien”. Ktoré to budú?
  • Aké verejné politiky zlepšujú ekonomické postavenie žien v spoločnosti?
  • Aké nástroje fungujú pre prípady jasnej diskriminácie (napríklad transparentnosť odmeňovania) a ktoré riešia hlbšie príčiny?
  • Je šanca, že kríza urýchli spravodlivejšie (rovnomernejšie) rozloženie neplatenej práce medzi mužmi a ženami?
  • Berú krízové politiky do úvahy rodové hľadisko?

Úvodné slovo: Zuzana Homer (Friedrich-Ebert-Stiftung)

Diskutujúci: Silvia Porubänová, riaditeľka IVPR, Miriama Letovanec Svetkovská, riaditeľka Implementačnej jednotky Úradu vlády SR, Barbora Holubová, výskumníčka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI)

Moderátorka: Zuzana Gabrižová, EURACTIV Slovensko

Uskutoční sa v stredu, 3. júna 2020 od 10:00 hod. (Online stakeholder diskusia – ZOOM)

V prípade záujmu zúčastniť sa online diskusie prosím kontaktujte organizátora na: bajla@euractiv.sk.

Pozvánka na online diskusiu Ženy a kríza: Zmení pandémia pohľad na ekonomické postavenie žien? 3.6.2020