Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, 2019)

Strata práce a podpora v nezamestnanosti – príklady vybraných krajín. Analytický komentár IVPR 3/2020 (Daniela Kešelová)
17. júla 2020
Nástroje na odstránenie sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie
24. júla 2020

Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, 2019)

Štúdia Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako rodovej diskriminácie je čiastkovým výstupom v rámci výskumu uplatňovania antidiskriminačného zákona z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a jeho výskytu na pracovisku a vo verejnom priestore.