IVPR v médiách – apríl 2023

Logo - islandská metodika certifikácie Equal Pay
Rovnaká odmena za prácu rovnakej hodnoty – islandský model znižovania rozdielov v odmeňovaní žien a mužov ako príklad pre Slovensko
31. marca 2023
Abstraktný obrazec v modrej farbe
Slovensko má po prvýkrát koncepciu prevencie a ukončovania bezdomovectva
13. apríla 2023

IVPR v médiách – apríl 2023

IVPR logo