Rovnaká odmena za prácu rovnakej hodnoty – islandský model znižovania rozdielov v odmeňovaní žien a mužov ako príklad pre Slovensko

Informačný spravodajca DISSO 2/2022
16. marca 2023
IVPR logo
IVPR v médiách – apríl 2023
11. apríla 2023

Rovnaká odmena za prácu rovnakej hodnoty – islandský model znižovania rozdielov v odmeňovaní žien a mužov ako príklad pre Slovensko

Logo - islandská metodika certifikácie Equal Pay

Výskumníčka IVPR, Zuzana Turkovič, bola súčasťou delegácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá sa v dňoch 13- – 17. marca 2023 zúčastnila na študijnej ceste v Rejkjavíku.

Zahraničná cesta, realizovaná v rámci bilaterálnej spolupráce Slovenska s Islandom, bola zameraná na získanie skúseností a oboznámenie sa s dobrou praxou v oblasti rodovej rovnosti, predovšetkým v znižovaní rozdielov v odmeňovaní mužov a žien prostredníctvom islandskej metodiky certifikácie “Equal Pay”.

V roku 2018 zaviedol Island ako prvá krajina na svete politiku, ktorá vyžaduje, aby spoločnosti (firmy, inštitúcie) s viac ako 25 zamestnancami ročne preukázali, že prácu žien a mužov rovnakej hodnoty odmeňujú rovnako. Spoločnosti, ktoré nebudú schopné odstrániť existujúce neopodstatnené mzdové rozdiely, nezískajú certifikáciu a budú sankcionované.

Súčasťou programu bol aj workshop, organizovaný inštitúciou Directorate of Equality, na ktorom bol prezentovaný aktuálny vývoj a analýza legislatívy v oblasti odmeňovania žien a mužov, ako aj skúsenosti s implementáciou islandského zákona o rodovej rovnosti.

Prezentácia výsledkov výskumu o odmeňovaní mužov a žien na University of Iceland
Prezentácia výsledkov výskumu o odmeňovaní žien a mužov na University of Iceland

Viac informácií o tejto téme nájdete v pripravovanom bulletine IVPR.