Informačný spravodajca DISSO 2/2022

banner - 67. zasadnutie Komisie pre postavenie žien v OSN
Slovenská delegácia na 67. zasadnutí Komisie pre postavenie žien v OSN
14. marca 2023
Logo - islandská metodika certifikácie Equal Pay
Rovnaká odmena za prácu rovnakej hodnoty – islandský model znižovania rozdielov v odmeňovaní žien a mužov ako príklad pre Slovensko
31. marca 2023

Informačný spravodajca DISSO 2/2022

Periodicky vydávaný spravodajca obsahuje zoznam prírastkov knižničného fondu knižnice Inštitútu pre výskum práce a rodiny (Dokumentačného a informačného strediska sociálnej ochrany) za obdobie júl až december 2022. Evidujú sa knihy, výskumné správy, články z odborných periodík. Všetky dokumenty sú prístupné v knižnici IVPR.