IVPR v médiách – apríl 2022

Titulná strana štúdie Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky a BOZP (Miroslava Kordošová, 2021)
Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky a BOZP. I. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2021)
7. apríla 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 4/2022 Inovatívne a smart technológie... (M. Kordošová)
Bulletin IVPR 4/2022 (Inovatívne a smart technológie a ich dopady na pracovné podmienky a BOZP)
12. apríla 2022

IVPR v médiách – apríl 2022

IVPR logo

Sexuální obtěžování a jiné nevhodné sexuální chování. Jak mu předcházet a co dělat v případě, že jste jeho obětí (Inspirováno webem Univerzity Karlovy a příručkou Kuruc, A., Valkovičová, V. (2020). Čo se sexuálnym obťažovaním? Príručka pre vysoké školy. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny)

FSS MUNI – Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Výskumníčka Valkovičová: Pre vysoké školy je neraz dôležitejší dobrý imidž než utrpenie mladých ľudí (Rozhovor s Veronikou Valkovičovou)

Jana Močková, Denník N, 16.4.2022

Znásilnené ženy vo vojne u susedov: Slovenskí ultrakonzervatívci s nimi nemajú veľa zľutovania (Barbora Burajová)

Juliána Bieliková, PLUS 7 dní, 17.4.2022