IVPR k výskumu Úradu komisára pre deti

Titulná strana Bulletinu IVPR 1/2023
Bulletin IVPR 1/2023 (Digitalizácia a umelá inteligencia v sektore dlhodobej starostlivosti – východiskové dokumenty)
13. januára 2023
J. Jablonická Zezulová a M. Lemešová - e-learningový kurz Budúcnosť je rovnosť
Nový podcast Budúcnosť je rovnosť
17. januára 2023

IVPR k výskumu Úradu komisára pre deti

IVPR logo

Inštitút pre výskum práce a rodiny na medializovanom výskume participoval vo forme technickej expertízy – pri príprave reprezentatívnej vzorky detí. IVPR neparticipoval na zbere dát a ani na ich vyhodnocovaní a interpretácii. Pre otázky ohľadne výskumu a jeho výsledkov preto, prosím, kontaktujte Úrad komisára pre deti.