Výročná správa Inštitútu pre výskum práce a rodiny za rok 2019

Logo Eurofound
Eurofound: Vplyv pandémie COVID-19 na život a prácu ľudí v 27 členských štátoch EÚ
13. mája 2020
Banner na tému Dotazník/prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19
Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19
15. mája 2020

Výročná správa Inštitútu pre výskum práce a rodiny za rok 2019

Titulná strana Výročnej správa IVPR 2019

Inštitút pre výskum práce a rodiny prekladá Výročnú správu za rok 2019.

Je prístupná k nahliadnutiu v sídle IVPR a taktiež na stiahnutie nižšie.