Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19

Titulná strana Výročnej správa IVPR 2019
Výročná správa Inštitútu pre výskum práce a rodiny za rok 2019
15. mája 2020
Logo International Day of Families 15 May 2020
Medzinárodný deň rodín
15. mája 2020

Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19

Banner na tému Dotazník/prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19

Inštitút pre výskum práce a rodiny Vás pozýva zúčastniť sa prieskumu životnej situácie na Slovensku počas pandémie COVID-19. 

Pandémia koronavírusu je neočakávaná kríza, ktorá zasiahla kvalitu našich životov. Snažíme sa adaptovať náš každodenný život na túto situáciu, ktorá však zároveň prispieva aj k našej dodatočnej ekonomickej, rodinnej, ale aj psychickej záťaži. Tiež zhoršuje a zväčšuje všetky existujúce spoločenské nerovnosti.

Opatrenia spojené s pandémiou priniesli ľuďom rôzne zmeny v životoch – nielen v oblasti práce, ale aj v tom, ako momentálne trávia svoje dni v domácnosti.

Venujte zopár minút nášmu prieskumu, prosím. Vašou účasťou v ňom poskytnete hodnotné informácie pre výskumníkov a výskumníčky, ale aj pre štátne úrady o sociálnych a ekonomických dopadoch pandémie koronavírusu a potrebných opatreniach na Slovensku.

Je dôležité spoznať životnú situáciu ľudí na Slovensku práve v týchto dňoch.

ĎAKUJEME VÁM!

Dotazník a informácie o prieskume nájdete tu: https://www.survio.com/survey/d/U2A7G2C6O9D2N1C1V