Eurofound: Vplyv pandémie COVID-19 na život a prácu ľudí v 27 členských štátoch EÚ

Logo United Nations
OSN: COVID-19 a starší ľudia
6. mája 2020
Titulná strana Výročnej správa IVPR 2019
Výročná správa Inštitútu pre výskum práce a rodiny za rok 2019
15. mája 2020

Eurofound: Vplyv pandémie COVID-19 na život a prácu ľudí v 27 členských štátoch EÚ

Logo Eurofound

Dovoľujeme si Vás informovať o prvých výsledkoch prieskumu, realizovaného Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) so sídlom v Dubline o vplyve pandémie COVID-19 na život a prácu ľudí v 27 členských štátoch EÚ.

Špeciálny on-line prieskum v EÚ realizuje Eurofound od apríla 2020.

Výsledky prieskumu monitorujú vplyv pandémie na kvalitu života, pociťovanie osobnej pohody ľudí, zamestnanosť, finančnú situáciu a tiež mieru dôvery v inštitúcie.

Dosiaľ sa do prieskumu zapojilo viac než 85 000 respondentov zo všetkých členských štátov EÚ. Kompletné výsledky prieskumu majú byť zverejnené na jeseň 2020 a budeme Vás o nich včas informovať.


Eurofound bol založený v r. 1975 a patrí medzi kľúčové odborné, výskumné a informačné agentúry EÚ (IVPR je už 15 rokov a opakovane národným korešpondentom Eurofound na základe úspešných výsledkov v medzinárodných tendroch Eurofound).

Na aktuálnom prieskume sa IVPR (okrem zapojenia sa tímu korešpondentov) podieľalo aj sprostredkovaním možnosti participácie viac než 30 subjektom na Slovensku na požiadanie riaditeľa Eurofound, p. Menéndeza – Valdésa.