OSN: COVID-19 a starší ľudia

Ilustračný obrázok mladého muža s batohom na chrbte
Dôležité je nestratiť bývanie. Ako štát v súčasnej situácii môže pomôcť skupinám obyvateľstva najviac ohrozeným prepadom do pouličného bezdomovectva. Analytický komentár IVPR 1/2020 (Darina Ondrušová)
5. mája 2020
Logo Eurofound
Eurofound: Vplyv pandémie COVID-19 na život a prácu ľudí v 27 členských štátoch EÚ
13. mája 2020

OSN: COVID-19 a starší ľudia

Logo United Nations

strategickej analýze GT OSN pod názvom Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Older Persons sa konštatuje, že pandémia COVID-19 spôsobuje starým ľuďom po celom svete nevýslovný strach a utrpenie, a miera úmrtnosti osôb starších ako 80 rokov je päťkrát väčšia ako celosvetový priemer. Okrem bezprostredného vplyvu na zdravie, pandémia ohrozuje starších ľudí aj chudobou, diskrimináciou a izoláciou. Je pravdepodobné, že bude mať zvlášť zničujúci vplyv na starších ľudí v rozvojových krajinách.

Analýza je štruktúrovaná do 4 oblastí:

1. Vplyv na zdravie, práva a služby dlhodobej starostlivosti o staršie osoby

2. Účinky fyzického dištancovania a stigmy

3. Integrovať zameranie na staršie osoby do celkovej socioekonomickej a humanitárnej reakcie na COVID-19

4. Využívať poznatky a údaje, zdieľať osvedčené postupy a rozširovať účasť starších ľudí

Zo správy vyplývajú 4 hlavné odkazy:

 1. Žiaden človek, mladý ani starý, nie je postrádateľný. Starší ľudia majú rovnaké práva na život a zdravie ako všetci ostatní.

2. Zatiaľ čo fyzické dištancovanie je kľúčové, nezabúdajme, že sme jedna komunita a všetci patríme jeden ku druhému. Potrebujeme lepšiu sociálnu podporu a inteligentnejšie úsilie na oslovenie starších ľudí prostredníctvom digitálnych technológií.

3. Všetky sociálne, hospodárske a humanitárne reakcie musia v plnej miere zohľadňovať potreby starších ľudí, od všeobecného zdravotného poistenia po sociálnu ochranu, dôstojnú prácu a dôchodky.

4. Nezaobchádzajme so staršími ľuďmi ako s neviditeľnými alebo bezmocnými. Mnoho starších ľudí závisí od príjmu a je plne zapojených do práce, do rodinného života, do výučby a učenia sa a do starostlivosti o druhých. Na prekonanie tejto pandémie potrebujeme nárast globálnej a národnej solidarity a príspevok od všetkých členov spoločnosti vrátane starších ľudí.