Prieskum nájomného bývania a mestských ubytovní v okresných mestách SR (Milan Fico, Darina Ondrušová, Daniel Škobla, 2019)

Upútavka: SAVinci - vedecká kaviareň - Prečo nie je dedo Mráz žena?
SAVinci – vedecká kaviareň – Prečo nie je dedo Mráz žena?
18. decembra 2019
Ilustračný obrázok - bytový dom
Vytvorenie systému prestupného bývania v SR: Priebeh, závery a odporúčania okrúhlych stolov (Materiál pracovného charakteru/working paper. Darina Ondrušová, Milan Fico, Daniel Škobla, 2019)
27. januára 2020

Prieskum nájomného bývania a mestských ubytovní v okresných mestách SR (Milan Fico, Darina Ondrušová, Daniel Škobla, 2019)

Titulná strana: Prieskum nájomného bývania a mestských ubytovní v okresných mestách SR (Milan Fico, Darina Ondrušová, Daniel Škobla, 2019)

Predkladaný materiál prezentuje zistenia prieskumu zameraného na nájomné bývanie a prevádzkovanie mestských ubytovní ako jedného z nástrojov riešenia bytovej núdze v okresných mestách SR za apríl 2019. Obsahuje dáta o počtoch mestských nájomných bytov a nájomných bytov na komerčnom trhu, ktoré boli ponúkané na prenájom prostredníctvom realitných kancelárií. Rovnako informuje o počte neobsadených bytov; počte žiadateľov o byt; o priemernej výške mesačného nájomného. V prípade mestských ubytovní sa zameriava na kvalifikovaný odhad profilu ich klientov a na ďalšie vybrané ukazovatele.

Dáta boli získané od okresných miest na základe žiadosti o slobodný prístup k informáciám a v prípade ubytovní prostredníctvom dotazníkového prieskumu medzi  vedúcimi pracovníkmi. Údaje o bytoch na komerčnom trhu pochádzajú z portálu Cenovej mapy nehnuteľností.

Cieľom prieskumu bolo zmapovať súčasný stav dostupnosti nájomného bývania a poskytovania ubytovania v mestských ubytovniach v okresných mestách SR. Výsledky ukazujú, v ktorých mestách je problém s nízkou dostupnosťou nájomného bývania najvypuklejší.