Bulletin 11/2023 (Housing-first: dostupné bývanie so sociálnou podporou)

Tlačové správy – NP Rodinné poradne
23. novembra 2023
Skupina graffiti umelkýň maľovala oranžové nástenné maľby v zóne 18 v Guatemale City na podporu OSN Ženy a kampaň UNITE za ukončenie násilia na ženách. Foto: UN Women/Carlos Rivera
Investujme do prevencie násilia páchaného na ženách a dievčatách. Zastaviť násilie môžeme len vtedy, keď nám ako spoločnosti prestane byť ľahostajné (Tlačová správa)
27. novembra 2023

Bulletin 11/2023 (Housing-first: dostupné bývanie so sociálnou podporou)

Titulná strana Bulletinu IVPR 11/2023

V marci 2021 sme na základe Memoranda o spolupráci s Nadáciou DEDO začali s realizáciou výskumu v projekte Housing-first v Košiciach. Ide o projekt, ktorý umožnil desiatim rodinám s deťmi, ktoré boli ubytované v útulkoch pre rodiny na území mesta, získať bývanie v mestských nájomných bytoch, v spolupráci s Nadáciou DEDO.

V rovnakom období sme takisto začali s realizáciou podobne zameraného výskumu v Bratislave. V tomto prípade ide o spoluprácu s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy v projekte Dostupného bývania so sociálnou podporou, v rámci ktorého získalo prístup k bývaniu v mestských nájomných bytoch 6 ľudí bez domova a 3 rodiny z ubytovne spravovanej hlavným mestom. Sociálnu podporu účastníkom projektu dostupného bývania v Bratislave poskytujú tri organizácie, s ktorými úzko spolupracujeme aj pri realizácii výskumu: o. z. Návrat, o. z. Proti prúdu a o. z. Vagus.

Novembrové vydanie Bulletinu IVPR v roku 2023 prináša vybrané kapitoly zo záverečných správ z oboch výskumov.

Autorkami sú Mgr. Darina Kválová, PhD., Mgr. Zuzana Turkovič, PhD. a Mgr. Martina Mičicová Ľuptáková.