Zastavme násilie na ženách – verejná diskusia (video)

Kampaň Zastavme násilie na ženách – tlačová správa
26. novembra 2019
Prieskum aktivít, prekážok a záujmu o prácu u starších uchádzačov o zamestnanie (Rastislav Bednárik, 2019)
27. novembra 2019

Zastavme násilie na ženách – verejná diskusia (video)

Zastavme násilie na ženách

.verejná diskusia pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách a začiatku celosvetovej 16 dňovej kampane proti rodovo podmienenému násiliu.Aké stratégie zamerané na odstránenie násilia na ženách sú na Slovensku úspešné a čo môžeme zlepšiť, aby každá žena zažívajúca násilie našla adekvátnu pomoc?Diskutujú:riaditeľka krízového centra Brána do života Daniela Gáliková,riaditeľ odboru ľudských práv Ministerstva spravodlivosti SR Marián Filčík,vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie Mária Vítekováa vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia Barbora Burajová. Diskusiu moderuje Frederika Halászová.

Uverejnil používateľ .týždeň Pondelok 25. novembra 2019

Pozývame Vás na diskusiu pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách a začiatku celosvetovej 16 dňovej kampane proti rodovo podmienenému násiliu. Aké stratégie zamerané na odstránenie násilia na ženách sú na Slovensku úspešné a čo môžeme zlepšiť, aby každá žena zažívajúca násilie našla adekvátnu pomoc?

Podujatie sa bude konať 25. novembra 2019 o 16:00 hod. na Partizánskej ul. č. 2 v Bratislave, v .klube pod lampou.

Vstup je voľný!

Ďalšie informácie/pozvánka: tu

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk