Zastavme násilie na ženách – verejná diskusia (video)

Prezidentka SR Z. Čaputová, držiaca tabuľu s nápisom Zastavme násilie na ženách
Kampaň Zastavme násilie na ženách – tlačová správa
26. novembra 2019
Titulná strana: Prieskum aktivít, prekážok a záujmu o prácu u starších uchádzačov o zamestnanie (Rastislav Bednárik, 2019)
Prieskum aktivít, prekážok a záujmu o prácu u starších uchádzačov o zamestnanie (Rastislav Bednárik, 2019)
27. novembra 2019

Zastavme násilie na ženách – verejná diskusia (video)

Upútavka: Zastavme násilie na ženách - verejná diskusia (video)

Videozáznam z diskusie si môžete pozrieť na Facebooku na tomto linku.

Pozývame Vás na diskusiu pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách a začiatku celosvetovej 16 dňovej kampane proti rodovo podmienenému násiliu. Aké stratégie zamerané na odstránenie násilia na ženách sú na Slovensku úspešné a čo môžeme zlepšiť, aby každá žena zažívajúca násilie našla adekvátnu pomoc?

Podujatie sa bude konať 25. novembra 2019 o 16:00 hod. na Partizánskej ul. č. 2 v Bratislave, v .klube pod lampou.

Vstup je voľný!

Ďalšie informácie/pozvánka: tu

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk