Výročná správa IVPR za rok 2022

IVPR logo
IVPR v médiách – máj 2023
11. mája 2023
Výskum rodovo podmieneného násilia na ženách (EUROSTAT)
16. mája 2023

Výročná správa IVPR za rok 2022

Titulná strana Výročnej správy IVPR za rok 2022

Ako každý rok, dávame do pozornosti Výročnú správu Inštitútu pre výskum práce a rodiny s výpočtom aktivít za obdobie roka 2022 a tiež ďalších informácií o IVPR.