Výročná správa IVPR za rok 2021

Podaktivita 1.5 Koordinačný výbor národného projektu (MPSVR SR)
13. mája 2022
Ilustračný obrázok - práca v domácnosti
Neférovo rozdelená neplatená práca v domácnostiach drví účasť žien na trhu práce, ale aj ich psychické zdravie. Analytický komentár IVPR 1/2022 (Andrej Kuruc, Miroslava Knapková, Mariana Považanová, Alena Kaščáková)
23. mája 2022

Výročná správa IVPR za rok 2021

Titulná strana Výročnej správy IVPR 2021

Ako každý rok, dávame do pozornosti Výročnú správu Inštitútu pre výskum práce a rodiny s výpočtom míľnikov a všetkých aktivít za obdobie roka 2021 a tiež ďalších informácií o IVPR.