Svetový deň boja proti rakovine 2024: príležitosť zamerať sa na rakovinu súvisiacu so zamestnaním

IVPR logo
IVPR v médiách – január 2024
1. februára 2024
IVPR logo
IVPR v médiách – február 2024
7. februára 2024

Svetový deň boja proti rakovine 2024: príležitosť zamerať sa na rakovinu súvisiacu so zamestnaním

Svetový deň boja proti rakovine - 4. február

World Cancer Day čiže Svetový deň boja proti rakovine je každoročne 4. februára. Medzinárodná únia boja proti rakovine (UICC) vyhlásila tento deň v roku 2000 na Medzinárodnom summite boja proti rakovine v novom miléniu, ktorý sa vtedy konal v Paríži. Dnes je to už 24.ročník, kedy odborníci, laici, pacienti a aj pacientske organizácie po celom svete upozorňujú na potrebu zvyšovania povedomia o tomto ochorení, ako aj na nevyhnutnosť edukácie a dostupnosť prevencie. Je zároveň príležitosťou na oboznámenie sa s touto problematikou a na prijatie opatrení na zmenšenie zaťaženia rakovinou v celosvetovom meradle Tohtoročná kampaň pokračuje v téme: „Odstráňme rozdiely v starostlivosti“ (Close the care gap), ktorá bola vyhlásená v roku 2022 a potrvá do konca roka 2024.

Close the care gap – Odstráňme rozdiely v starostlivosti (kampaň Svetového dňa boja proti rakovine)

Nezabúdajte na pravidelné vyšetrenia

Skríningové vyšetrenia odhaľujú ochorenie v skoršom štádiu a zachraňujú životy. Zistite, na ktoré vyšetrenia máte nárok, a absolvujte svoju pravidelnú a bezplatnú onkokontrolu čo najskôr.

Preventívne a skríningové opatrenia sú dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravie. Cieľom skríningu je vyhľadávať onkologické ochorenie v jeho včasnom štádiu. Skorší záchyt ochorenia pacientovi dokáže zlepšiť možnosti liečby, znížiť jej záťaž na organizmus a významne znížiť riziko úmrtia v dôsledku ochorenia. V rámci onkologického skríningu je dokonca možné zachytiť chorobné zmeny v tele ešte pred rozvojom rakoviny a úspešnou liečbou zabrániť vzniku invazívneho nádorového ochorenia.

Keďže onkologické ochorenie sa v počiatku neprejavuje žiadnymi výraznými alebo minimálnymi príznakmi, netreba zabúdať ani na pravidelné preventívne prehliadky u lekára. Ministerstvo zdravotníctva v SR v spolupráci s Národným onkologickým inštitútom spustili spoločnú informačnú kampaň „Onkokontrola“. Kampaň sa zameriava na zvýšenie účasti na 3 skríningoch, ktoré môžu zachrániť život: rakoviny krčka maternice, rakovina prsníka a rakovina hrubého čreva a konečníka.

Podrobné informácie o skríningoch, postupy pri objednávaní a zoznamy preverených pracovísk poskytujúcich jednotlivé vyšetrenia nájdete na stránke www.onkokontrola.sk.

Onkokontrola prsníka:

 • Mamografické vyšetrenie prsníkov je určené ženám vo veku 50-69 rokov
 • Pravidelné mamografické vyšetrenia prsníkov odhaľujú rakovinu prsníka v štádiách, kedy je vysoká pravdepodobnosť na vyliečenie. Ide o najčastejšiu rakovinu žien, ročne sa na Slovensku zaeviduje viac ako 3-tisíc novozistených prípadov.
 • Vyšetrenie je bezpečné a trvá zhruba 5 minút. Prebieha krátkym stlačením prsníkov z určených uhlov, čo zabezpečuje lepšiu viditeľnosť. Röntgenovým žiarením sa zosníma každý prsník z hornej a bočnej strany.
 • Ak je všetko v poriadku, vyšetrenie absolvujete opäť o 2 roky. Ak by ste však medzičasom zaznamenali na prsníku zmeny, bezodkladne ich konzultujte so svojím lekárom.

Onkokontrola krčka maternice:

 • Cytologické vyšetrenie je určené ženám vo veku od 23 do 64 rokov.
 • Pravidelné vyšetrenia pomáhajú odhaliť rakovinu krčka maternice v štádiách, kedy je liečiteľná. U žien v reprodukčnom a produktívnom veku patrí medzi druhú najčastejšiu rakovinu, pričom najvyšší výskyt je zaznamenaný u žien vo veku okolo 45 rokov. Na Slovensku na rakovinu krčka maternice ochorie ročne približne 600 žien a zomrie približne 200 žien.
 • Až 99 % percent prípadov rakoviny krčka maternice spôsobuje vírus HPV.
 • Odber vzorky na cytologické vyšetrenie sa robí počas gynekologickej prehliadky.
 • Prvé dva cytologické stery z krčka maternice urobí lekár v ročnom intervale. Ak budete mať výsledky z oboch sterov v poriadku, vyšetrenie sa zopakuje až o 3 roky a následne pri normálnych výsledkoch pokračuje v trojročnom intervale.

Onkokontrola hrubého čreva a konečníka:

 • Vyšetrenie je určené mužom a ženám vo veku od 50 do 75 rokov.
 • Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm) je celosvetovo jedno z narozšírenejších onkologických ochorení.
 • Vyšetrenie sa môže realizovať dvoma spôsobmi, pacient môže absolvovať test na skryté krvácanie do stolice (TOKS), prípadne podstúpiť skríningovú kolonoskopiu.
 • Pri oboch vyšetreniach je cieľom zachytiť existenciu polypov v hrubom čreve, ktoré môžu byť predstupňom rakoviny. Prvý test (TOKS) zachytáva okom neviditeľné množstvo krvi v stolici a následne sa pátra po jeho príčine. Pri skríningovej kolonoskopii sa dajú polypy zachytiť a odstrániť ihneď počas vyšetrenia. Obidve skríningové vyšetrenia môžu odhaliť nádorové ochorenie v skorom štádiu, v ktorom sú ešte dobre liečiteľné a vyliečiteľné.
 • Test na skryté krvácanie do stolice sa robí každé 2 roky. Skríningová kolonoskopia má vyššiu spoľahlivosť a preto je interval medzi vyšetreniami dlhší, postačí každých 10 rokov. 

Ďalšie odporúčané zdroje informácií:

NCZI: https://iszi.nczisk.sk/nor.sr/uvod

Agentúra EU-OSHA sa vážne zaviazala k boju proti rakovine, ktorá je prvou príčinou úmrtí v EÚ súvisiacich so zamestnaním

Súčasťou tohto úsilia je terénna práca agentúry EU-OSHA Prieskum expozície zamestnancov na identifikáciu rizikových faktorov prospievajúcich k vzniku nádorových ochorení pri práci, ktorá sa ukončí tento mesiac a ktorej prvé výsledky budú oznámené v závere tohto roku. Cieľom prieskumu je poskytnúť informácie, ktoré sú určené na zlepšenie ochrany pred nebezpečnými látkami a ktoré by mohli prispieť k aktualizácii právnych predpisov EÚ.

Prečítajte si informačný list agentúry EU-OSHA o karcinogénoch pri práci a viacjazyčné informačné listy . Tento informačný list spoločne pripravili všetci partneri Plánu opatrení proti karcinogénom. Poskytuje prehľadné praktické rady o tom, ako predchádzať rizikám súvisiacim s karcinogénmi na pracovisku. V podobe stručnej príručky slúži na každodenné používanie a na úvod vymedzuje karcinogénne látky na pracovisku a vykresľuje riziká, ktoré prinášajú. Venuje sa aj osobitným zákonným požiadavkám, ako je hodnotenie rizík, poradie prevenčných opatrení týkajúcich sa karcinogénnych látok a najvyšších prípustných hodnôt expozície pri práci. Poskytuje aj informácie o opatreniach údržby a pri mimoriadnych udalostiach a opisuje, ako rozpoznať zamestnancov v mimoriadne rizikových situáciách. Ďalej sú to procesy o karcinogénnych látkach zverejnené v Pláne opatrení proti karcinogénom, čo je iniciatíva, ktorú agentúra EU-OSHA aktívne podporuje.

Pozrite si film s postavičkou Napo Skrytí zabijaci na zvýšenie informovanosti o rizikách karcinogénov vznikajúcich počas pracovného procesu a o spôsobe, ako im predchádzať.

Informácie o Svetovom dni boja proti rakovine a o všetkých aktivitách kampane na odstránenie rozdielov v onkologickej starostlivosti.

Znížiť riziko vzniku rakoviny môžeme celkovou zmenou životného štýlu a prevenciou. Medzi najvýznamnejšie opatrenia, ktoré môžeme urobiť, je osvojenie si správnych návykov, medzi ktoré patrí správna výživa, pravidelný pohyb v trvaní aspoň 30 minút denne a udržanie si optimálnej telesnej hmotnosti. Odporúča sa eliminovať negatívne vplyvy ako je fajčenie, konzumácia alkoholu a nadmerný stres.

Spracovala: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., výskum v oblasti BOZP a pracovných podmienok