Rodinná poradňa Žilina

Rodinná poradňa Trnava
25. apríla 2022
Titulná strana publikácie Analýza policajných a justičných dát v príp. partnerského a dom. násilia za rok 2021, Z. Očenášová, 2022
Analýza policajných a justičných dát v prípadoch partnerského a domáceho násilia za rok 2021 (Zuzana Očenášová, 2022)
28. apríla 2022

Rodinná poradňa Žilina

Rodinná poradňa Žilina                  ropo.za@upsvr.gov.sk

                                                           0918638951

Adresa:                                              Kálov 1, 010 01 Žilina