Rodinná poradňa Trnava

Rodinná poradňa Nové Zámky
25. apríla 2022
Rodinná poradňa Žilina
25. apríla 2022

Rodinná poradňa Trnava

Rodinná poradňa Trnava

Kontakt: ropo.tt@upsvr.gov.sk

Telefón: 0918 637 758

Adresa: Paulínska 17, 917 01 Trnava