Rodinná poradňa Nové Zámky

Rodinná poradňa Košice
25. apríla 2022
Rodinná poradňa Trnava
25. apríla 2022

Rodinná poradňa Nové Zámky

Rodinná poradňa Nové Zámky

Kontakt: ropo.nz@upsvr.gov.sk

Telefón: 0918 639 976

Adresa: M. R. Štefánika 45, 940 02 Nové Zámky