Rodinná poradňa Košice

Rodinná poradňa Humenné
25. apríla 2022
Rodinná poradňa Nové Zámky
25. apríla 2022

Rodinná poradňa Košice

Rodinná poradňa Košice                ropo.ke@upsvr.gov.sk

                                                           0918639583

Adresa:                                              Štúrova č. 7, 040 01 Košice