Rodinná poradňa Košice

Rodinná poradňa Humenné
25. apríla 2022
Rodinná poradňa Nové Zámky
25. apríla 2022

Rodinná poradňa Košice

Rodinná poradňa Košice

Kontakt: ropo.ke@upsvr.gov.sk

Telefón: 0918 639 583

Adresa: Štúrova č. 7, 040 01 Košice