Rodinná poradňa Humenné

Podaktivita 1.3 Vytvorenie pilotných rodinných poradní (ÚPSVR)
21. apríla 2022
Rodinná poradňa Košice
25. apríla 2022

Rodinná poradňa Humenné

Rodinná poradňa Humenné

Kontakt: ropo.he@upsvr.gov.sk

Telefón: 0918 639 784

Adresa: nám. Slobody 26/10, 066 01 Humenné