Rodinná poradňa Humenné

Podaktivita 1.3 Vytvorenie pilotných rodinných poradní (ÚPSVR)
21. apríla 2022
Rodinná poradňa Košice
25. apríla 2022

Rodinná poradňa Humenné

Otvorenie rodinnej poradne v Humennom je naplánované v II. kvartáli 2022.